Suicidal Tendencies - War inside my head

Tłumaczenie:


Wojna w mojej głowie
Wojna w mojej głowie
Wojna w mojej głowie
Wojna w mojej głowie

Wojna w mojej głowie to niepiękny widok
Ale ja nie chcę współczucia
To się działo wcześniej tysiące razy
To po prostu przykra rzeczywistość

[Refren]
Wojna w mojej głowie - czy ją wyczuwasz?
Wojna w mojej głowie - czy ją widzisz?
Wojna w mojej głowie - czy ją czujesz?
Wojna w mojej głowie
Czy słyszysz - ból
Czy widzisz - ból
Czy wyczuwasz - ból
Czy czujesz - ból
Czy możesz pomóc - ból
Czy możesz naprawić - ból
Czy słyszysz wojnę w mojej głowie?

Jedyna prawdziwa rzecz to sposób, w jaki czuję
A to jest ból, który leży głęboko
Bitwa z wnętrza zaraz się zacznie
I nie ma gdzie się ukryć

[Refren]

Wojna w mojej głowie każdej nocy i każdego dnia
Nigdy nie mam spokoju umysłu
To powinien być grzech, po prostu nie mogę wygrać
I czyste piekło to wszystko, co znajduję

Tekst piosenki:


War inside my head
War inside my head
War inside my head
War inside my head

War inside my head ain't a pretty sight
But I don't want no sympathy
It's happened a thousand times before
It's just a harsh reality

[CHORUS]
War inside my head-can you sense it
War inside my head-can you see it
War inside my head-can you feel it
War inside my head
Can you hear the-pain
Can you see the-pain
Can you sense the-pain
Can you feel the-pain
Can you help the-pain
Can you fix the-pain
Can you hear the war inside my head

The only thing real is the way I feel
And that's the pain that's deep inside
The battle from within is gonna begin
And there ain't nowhere to hide

[CHORUS]

War inside my head every night and day
I never get no piece of mind
It ought to be a sin, I just can't win
And pure hell is all I find