Suede - Going Blonde

Tłumaczenie:


Popatrz, jak to zwierzę dostaje trochę heavy metalu
Zobacz, jak świat śpiewa "sza-la-la-la"
Szczęście laski niewidomego
Czy kiedykolwiek będziemy wiedzieć, jak to jest
Jakie to uczucie?

Czuję twój tatuaż na moim
Ale tym razem nie mogę go zmyć

Och, już czas
Och, już czas
Och, już czas

Och, Terry*, och, Terry
Terry, twoje włosy stają się blond
Och, Terry, och, Terry, moje już się stały...

Popatrz na tych narkomanów, na tych biseksualnych** przebierańców***
Na podniebnych przewodach dziś wieczorem
Piętnaście nowych miast
Ale czy kiedykolwiek będziemy wiedzieć, jak to jest
Jakie to uczucie?

Czuję mój tatuaż na tobie
To urocze, Terry
Ale to nie prawda

To nie prawda
To nie prawda
To nie prawda

Och, Terry, och, Terry
Terry, twoje włosy stają się blond
Och, Terry, och, Terry, moje już się stały...

Łuu-hu, łuu-hu
Łuu-hu, łuu-hu
Łuu-hu, łuu-hu
Tak, tak, tak, tak
Tak, tak, tak

Łuu-hu, łuu-hu
Tak, tak, tak, tak
Tak, tak, tak, tak, tak

Łuu-hu, łuu-hu
Tak, tak, tak, tak
Tak, tak, tak, tak, tak

Łuu-hu, łuuu
Aaa, aaa, aaaaa


* Terry - imię zarówno żeńskie (Theresa), jak i męskie (Terence)
** AC/DC - w elektryce oznacza sposób zasilania prądem zmiennym/prądem stałym (Alternating Current/Direct Current), jest też slangowym określeniem osób biseksualnych, czyli zaspokajanych 'dwojakim' rodzajem 'prądu'
*** drag - m. in. przebieranie się w ciuchy płci przeciwnej

Tekst piosenki:


See that animal get some heavy metal
Watch the world go singing, 'sha-la-la-la'
White stick happiness
Will we ever know how it feels
How it feels?

I feel your tattoo on mine
But I can't wash it out this time

Oh, it's time
Oh, it's time
Oh, it's time

Oh, Terry, oh, Terry
Terry, you're going blond
Oh, Terry, oh, Terry, I've gone...

See that druggy act, that AC/DC drag act
On the wires in the sky tonight
Fifteen new cities
But will we ever know how it feels
How it feels?

I feel my tattoo on you
It's a sweet thing, Terry
But it's not true

It's not true
It's not true
It's not true

Oh, Terry, oh, Terry
Terry, you're going blond
Oh, Terry, oh, Terry, I've gone...
Woo-ho, woo-ho
Woo-ho, woo-ho
Woo-ho, woo-ho
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah

Woo-ho, woo-ho
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Woo-ho, woo-ho
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

Woo-ho, wooh
Aaah, aaah, aaaaah