Spongebob Kanciastoporty - Moja Karen

Tłumaczenie:


My Karen, My Karen
Ooh, I love your spirals
And from anode to cathode
I'm forever yours

My Karen, My Karen
Ooh, I gave you my talent
I appreciate your every disk
Ooh, sweet precious of mine

My Karen, My Karen
I constantly educate myself
I love you honestly, my computer
Because the sweetest of all the ladies
I built myself!
Your wires are like sails
With you the whole world pleases me!

My Karen, My Karen
To your vacuum tubes
I smile every day!

Tekst piosenki:


Moja Karen, moja Karen,
Ooo, kocham Twoje spirale
I od anody aż do katody,
Na zawsze jestem Twój

Moja Karen, moja Karen,
Ooo, Tobie dałem swój talent
Cenię wszystkie Twoje dyski,
Ach, słodki skarbie mój!

Moja Karen, moja Karen,
Ooo, ja dokształcam się stale
Kocham szczerze, mój komputerze,
Bo najsłodszą z wszystkich dam
Zbudowałem sam!
Twoje kable są jak żagle
Przy Tobie cały świat cieszy mnie!

Moja Karen, moja Karen,
Do twych próżniowych lamp
Co dnia uśmiecham się!