Sophia - Very First Time

Tłumaczenie:


1. Pokaż mi, co trzeba, co.
Bo mogę przyzwyczaić się do tego,
I już widzę z seksowną Miss
To jest to, jesteś w moim sercu.
I wiem, co próbujesz zrobić
Tak na mnie działasz
Tak, jak ja na ciebie,*
Nic nie poradzę, jeśli jestem zakochana.

I wiem, kiedy patrzę w twoje oczy, kochanie.
Że też mnie jeden...

Ref: Po raz pierwszy,
Mam to dziwne uczucie.
W moich myślach
Zastanawiam się, co robić.
Po raz pierwszy,
Nie chcę tego stracić.
Najlepszy czas mam z Tobą

2. I wstydzę się pokazać moją sympatię.
Ten lepszy czas z tobą
Zatrzymałam się na przerwę, na telefon do ciebie,
Nie mogę uwierzyć w to, co czuję w środku.

I wiem, kiedy patrzę w twoje oczy, kochanie.
Że też mnie jeden...

Ref: Po raz pierwszy,
Mam to dziwne uczucie.
W moich myślach
Zastanawiam się, co robić.
Po raz pierwszy,
Nie chcę tego stracić.
Najlepszy czas mam z Tobą

Po raz pierwszy,
Mam to dziwne uczucie.
W moich myślach
Zastanawiam się, co robić.
Po raz pierwszy,
Nie chcę tego stracić.
Najlepszy czas mam z Tobą

3. Widziałam czas lepszy na cztery, tak,
Masz moją rękę, jeśli kiedykolwiek naprawdę potrzebowałeś
Za każdym razem, gdy uważasz, że spadniesz. Wiem, że jestem z tobą.
Czy naprawdę potrzebujemy drugiego połysku emocji?
Odpocznijmy od problemów.
Wszystko czego chcę, to trochę miłości do rezydencji,
Być z tobą.

Mam to dziwne uczucie.
Nie chcę tego stracić.
Kochanie, kochanie... czuję się tak żywa po raz pierwszy.

Ref: Po raz pierwszy,
Mam to dziwne uczucie.
W moich myślach
Zastanawiam się, co robić.
Po raz pierwszy,
Nie chcę tego stracić.
Najlepszy czas mam z Tobą

*podejrzewam, że tak powinno być, chociaż nie jestem pewna.

Nie jestem pewna trzeciej zwrotki, mogłam nawet źle napisać w tekście i poprawki będą mile widziane :D

Tekst piosenki:


1. Show me what you need what.
Cause I can getting used to this,
I've sees with the sexy miss
That's You're it's in my heart.
And I know what you trying do
You make me work for you
Making me as over you,
I can't help, if I'm in love.

And I know, when I look in your eye, my baby.
That you one me too...

Ref: For the very first time,
I've got a strange this feeling.
In my mind
I thinking what to do.
For the very first time,
Don't wanna lose this me then.
The best time I have is with you

2. I ashamed to show my affection.
This better of time with you
Stayed a break, on a phone to you,
I can't believe what feel inside.

And I know, when I look in your eye, my baby.
That you one me too...

Ref: For the very first time,
I've got a strange this feeling.
In my mind
I thinking what to do.
For the very first time,
Don't wanna lose this me then.
The best time I have is with you

For the very first time,
I've got a strange this feeling.
In my mind
I thinking what to do.
For the very first time,
Don't wanna lose this me then.
The best time I have is with you

3. I've seen the time better on the four, yeah,
You've got my hand, if You ever really need there,
Any time, if you think you fall, I know if you, I'm with you.
Do really need a second emotion shine,
Get the sunning to the problem too
All I want it's a little love to mansion,
To be with you.

I've got a strange this feeling.
Don't wanna lose this me then.
Baby, baby... I feel so alive for the very first time.

Ref: For the very first time,
I've got a strange this feeling.
In my mind
I thinking what to do.
For the very first time,
Don't wanna lose this me then.
The best time I have is with you