Sonic Youth - Victoria

Tłumaczenie:


Dawno temu życie było wyraźne
Seks był zły, nazywany nieprzyzwoitym
I bogaci byli tak ważni
Dostojne domu dla panów
Trawniki krokieta, wieś zieleni
Victoria* była moją królową
Victoria...

Urodziłem się, mam szczęście
W kraju który kocham
Chociaż jestem biedny, jestem wolny
Gdy urosnę powinienem walczyć
Dla ego kraju powinienem umrzeć
Niech słońce nigdy nie zachodzi
Victoria...

Kraj nadziei i chwały
Kraj mojego zwycięstwa
Kraj nadziei i chwały
Kraj mojego zwycięstwa
Victoria....

Z Kanady do Indii
Z Australii do Cornwall
Z Singapuru do Hong Kongu
Z zachodu na wschód
Z bogatego zostać biednym
Victoria kocha ich wszystkich
Victoria...

*Victoria- zwycięstwo

Tekst piosenki:


Long ago life was clean
Sex was bad, called obscene
And the rich were so mean
Stately homes for the Lords
Croquet lawns, village greens
Victoria was my queen
Victoria, Victoria, Victoria, 'toria

I was born, lucky me
In a land that I love
Though I am poor, I am free
When I grow I shall fight
For this land I shall die
Let her sun never set
Victoria, Victoria, Victoria, 'toria
Victoria, Victoria, Victoria, 'toria

Land of hope and gloria
Land of my Victoria
Land of hope and gloria
Land of my Victoria
Victoria, 'toria
Victoria, Victoria, Victoria, 'toria

Canada to India
Australia to Cornwall
Singapore to Hong Kong
From the West to the East
From the rich to the poor
Victoria loved them all
Victoria, Victoria, Victoria, 'toria
Victoria, Victoria, Victoria