Sleeping At Last - Count Your Blessings Instead Of Sheep

Tłumaczenie:


Kiedy się martwię i nie mogę spać
Wyliczam dobre chwile* zamiast liczyć owce
I zasypiam, ciesząc się tym, co mam*
Kiedy gotówki mam coraz mniej
Myślę o czasach, gdy nie miałem jej wcale
I zasypiam, ciesząc się tym, co mam

Myślę o pokoju dla dzieci i wyobrażam sobie kędzierzawe główki
I jedną po drugiej liczę je, kiedy śpią w swych łóżeczkach
Więc jeśli się martwisz i nie możesz spać
Wyliczaj swoje dobre chwile, zamiast liczyć owce
I zaśniesz, ciesząc się tym, co masz

~~~♫♫♫~~~

Więc jeśli się martwisz i nie możesz spać
Wyliczaj swoje dobre chwile, zamiast liczyć owce
I zaśniesz, ciesząc się tym, co masz

----------------------------------------------------
* Count one's blessings – idiom: być wdzięcznym za to, co się ma; dziękować Bogu...

Tekst piosenki:


When I'm worried and I can't sleep
I count my blessings instead of sheep
And I fall asleep counting my blessings
When my bankroll is getting small
I think of when I had none at all
And I fall asleep counting my blessings

I think about a nursery and I picture curly heads
And one by one I count them as they slumber in their beds
So if you're worried and you can't sleep
Count your blessings instead of sheep
And you'll fall asleep counting your blessings

~~~♫♫♫~~~

So if you're worried and you can't sleep
Count your blessings instead of sheep
And you'll fall asleep counting your blessings