Sidewalks and Skeletons - Zero

Tłumaczenie:


Verse 1:
Atmosfera się zachwiała
Czy uderzymy w klucz?
Tylko na kilka sekund
Więc możemy widzieć
Boską, nieznaną obecność
Która żyje pod nieznanym
Zacznijmy kontrolować wibracje

Chorus:
Małe, czerwone, jasne światła
Wyłaniają się na niebie
Tak, widzimy cię
Każdej nocy
Tworzącego melodię
I jest ona perfekcyjna
Jesteśmy wzorem i wibracją

Verse 2:
Melodycznie perfekcyjnie
Poprawiając percepcję
Czy możesz nas zabrać ze sobą
Nie chcemy, by to się skończyło
Wzór egzystencji
Rozszerza się poza wizję
Nasze umysły są obudzone
To nie iluzja

Tekst piosenki:


Verse 1:
The atmosphere imbalanced
Can we hit the key?
Just for a few seconds
So we can see
The divine unknown presence
That lives under the known
Let's control the vibrations

Chorus:
Small, red, bright lights
Emerge in the sky
Yeah, we see you
Every night
Create melody
And it is perfect
We are pattern, and vibration

Verse 2:
Melodically perfect
Enhancing perception
Can you take us with you?
We don't want this to end
The pattern of existence
Extends beyond vision
Our minds are awakened
It is not illusion