Sidewalks and Skeletons - I Can’t Feel You

Tłumaczenie:


[Donna]
Czy myślisz jeżeli upadasz w kosmosie
To czy zwolniłabyś, po jakimś czasie
Czy byłabyś szybsza i szybsza?

[Laura]
Szybsza i szybsza
I przez długi czas nie czułabyś niczego
I potem wybuchłabyś ogniem
Na zawsze
I anioły by nie pomogły
Bo wszystkie odeszły

Tekst piosenki:


[Donna]
Do you think that if you were falling in space
That you would slow down, after a while
Or go faster and faster?

[Laura]
Faster and faster
And for a long time, you wouldn't feel anything
And then, you'd burst into fire
Forever
And the angels wouldn't help
As they've all gone away