Sidewalks and Skeletons - Drifter

Tłumaczenie:


Dryfuje donikąd
Nie ma rzeczywistości
Jesteśmy duchami Twoich snów
Dryfuje pomiędzy

Tekst piosenki:


Drifting into nowhere
There is no reality
We are the ghosts of your dreams
Drifting in between