Sidewalks and Skeletons - Cicatrice

Tłumaczenie:


Zawieszony przez dziedziczenie
Nałożyli moją karę
Choroba w ich kronikach
Moje pochodzenie, wasza wysokość
Manieryzm pozostawił bliznę

Moje wspomnienia są z porcelany

Szaleństwo ukryte w prawdzie
Cierpienie karmi moich wrogów
Wyhodowali martwą rasę
Moje pochodzenie, wasza wysokość
Manieryzm pozostawił bliznę

Moje wspomnienia są z porcelany

Pozostawiony ze łzami, moja blizna
Pozostawiony ze łzami, moja blizna
Pozostawiony ze łzami, moja blizna
Pozostawiony ze łzami, moja blizna

Tekst piosenki:


Suspended by inheritance
They imposed my penalty
Disease in their chronicle
My ancestry, your majesty
Mannerism left a cicatrice

My memories made of porcelain

Lunacy veiled in verity
Affliction feeds my enemy
They bred a stillborn race
My ancestry, your majesty
Mannerism left a cicatrice

My memories made of porcelain

Laved in tears, my cicatrice
Laved in tears, my cicatrice
Laved in tears, my cicatrice
Laved in tears, my cicatrice