Shawn Mendes - Different Kind Of Love

Tłumaczenie:


Zgaduję , że jest tutaj coś na temat
Czego nie umiem wyjaśnić
Możemy widzieć innych ludzi
Ale to nigdy nie jest to samo
Możesz być w Toronto
A ja mogę być w L.A
I możemy czekać zbyt długo
Ale nigdy nie jest za późno

I jeśli dwadzieścia lat przeleciałoby bez ciebie
Wiem , że nasze uczucie nie zmieniłyby się
Mamy ten inny rodzaj miłości
Który jest silniejszy od nas obojga
Nie ważne co
Mamy ten inny rodzaj miłości
Mamy to
Nie musimy rozmawiać
By wiedzieć , że ta miłość nigdy nie wygaśnie
Nie ważne co
Mamy ten inny rodzaj miłości

Próbowaliśmy zaprzeczyć temu
Nawet będąc dziećmi
Yeah , oboje próbowaliśmy z tym walczyć
Ale nigdy nie wygraliśmy
Powiedzieliśmy wszystkim , yeah
Więc byliśmy po prostu przyjaciółmi
Ale tym bardziej , że cię całuję
Tym mniej ma to sensu

I jeśli dwadzieścia lat przeleciałoby bez ciebie
Wiem , że nasze uczucie nie zmieniłyby się
Mamy ten inny rodzaj miłości
Który jest silniejszy od nas obojga
Nie ważne co
Mamy ten inny rodzaj miłości
Mamy to
Nie musimy rozmawiać
By wiedzieć , że ta miłość nigdy nie wygaśnie
Nie ważne co
Mamy ten inny rodzaj miłości

Oh , mamy to , oh . mamy to
Oh , mamy ten inny rodzaj miłości
Oh , mamy to , oh . mamy to
Oh , mamy ten inny rodzaj miłości

Mamy ten inny rodzaj miłości
Który jest silniejszy od nas obojga
Nie ważne co
Mamy ten inny rodzaj miłości
Mamy to
Nie musimy rozmawiać
By wiedzieć , że ta miłość nigdy nie wygaśnie
Nie ważne co
Mamy ten inny rodzaj miłości

Oh , mamy to , oh . mamy to
Oh , mamy ten inny rodzaj miłości
Oh , mamy to , oh . mamy to
Oh , mamy ten inny rodzaj miłości

Tekst piosenki:


[Verse 1]
Guess there's something about it
That I can't explain
We could see other people
But it's never the same
You could be in Toronto
And I could be in L.A
And we could wait too long
But it's never too late

[Chorus]
And if twenty years went by without you
I'd know our feelings wouldn't change
We've got that different kind of love
That's stronger than the both of us
No matter what
We've got that different kind of love
We've got that
We don't have to talk
To know this love will never stop
No matter what
We've got that different kind of love

[Verse 2]
We tried to deny it
Ever since we were kids
Yeah, we both tried to fight it
But we never win
We tell everybody, yeah
That we were just friends
But the more that I kiss you
The less it makes sense

[Chorus]
And if twenty years went by without you
I'd know our feelings wouldn't change
We've got that different kind of love
That's stronger than the both of us
No matter what
We've got that different kind of love
We've got that
We don't have to talk
To know this love will never stop
No matter what
We've got that different kind of love

[Bridge]
Oh, we got it, oh, we got it
Oh, we got that different kind of love
Oh, we got it, oh, we got it
Oh, we got that different kind of love

[Chorus]
We've got that different kind of love
That's stronger than the both of us
No matter what
We've got that different kind of love
We've got that
We don't have to talk
To know this love will never stop
No matter what
We've got that different kind of love

[Outro]
Oh, we got it, oh, we got it
Oh, we got that different kind of love
Oh, we got it, oh, we got it
Oh, we got that different kind of love