Sabrina Carpenter - Smoke & Fire

Tłumaczenie:


(Nasza) Nasza miłość wbiega w płonący budynek
(Nasza) Nasza miłość jest rozrzuconym popiołem ze spalonych uczuć

Poczuliśmy ciepło, więc zaczęliśmy uciekać
Wiedziałeś, widziałeś, że to nadchodzi
Ale wspomnienia wciąż zaprzątają mi głowę
Płonąc jak dym i ogień

Pogłoski rozprzestrzeniają się jak pożar, trzymam się stabilnego gruntu
Ale spłonę, ponieważ to jest jak ogień
Wszystko, o czym słyszę i my zanikamy
Nie chcę gasić światła, ale to jest jak

Nie jestem strażakiem, po prostu chcę złapać oddech dziś wieczorem
Więc słyszę alarm i wchodzę w noc

(Nasza) Nasza miłość wbiega w płonący budynek
(Nasza) Nasza miłość jest rozrzuconym popiołem ze spalonych uczuć
Poczuliśmy ciepło, więc zaczęliśmy uciekać
Wiedziałeś, widziałeś, że to nadchodzi
Ale wspomnienia wciąż zaprzątają mi głowę
Płonąc jak dym i ogień

Sekrety w małym miasteczku zawsze się rozprzestrzeniają
Ale płomień został stłumiony i słyszę
Wszystkie te szeptane pogawędki, gdy idę
Przez dom zabity deskami, więc powodzenia

Nie jestem strażakiem, po prostu chcę złapać oddech dziś wieczorem
Więc słyszę alarm i wchodzę w noc

(Nasza) Nasza miłość wbiega w płonący budynek
(Nasza) Nasza miłość jest rozrzuconym popiołem ze spalonych uczuć
Poczuliśmy ciepło, więc zaczęliśmy uciekać
Wiedziałeś, widziałeś, że to nadchodzi
Ale wspomnienia wciąż zaprzątają mi głowę
Płonąc jak dym i ogień

Dym i ogień (2x)
Czy nie wiesz, że nie ma dymu bez ognia?
Dymu bez ognia (2x) (Teraz, teraz...)

Teraz to już koniec, jest mi coraz chłodniej
I to uczucie wbiegania w płonący budynek
Pogłoski rozprzestrzeniają się jak pożar, trzymam się stabilnego gruntu
Ale spłonę

(Nasza) Nasza miłość wbiega w płonący budynek
(Nasza) Nasza miłość jest rozrzuconym popiołem ze spalonych uczuć
Poczuliśmy ciepło, więc zaczęliśmy uciekać
Wiedziałeś, widziałeś, że to nadchodzi
Ale wspomnienia wciąż zaprzątają mi głowę
Płonąc jak dym i ogień

(Dym i ogień x2)
Czy nie wiesz, że jeśli jest dym, jest i ogień?
Dym bez ognia (x2) (Teraz, teraz...)

(Nasza) Teraz to koniec
(Nasza) Jest mi coraz chłodniej
(Nasza) Jestem zmęczona, płonąc jak dym i ogień

Tekst piosenki:


(Our) Our love is running into a burning building
(Our) Our love is scattered ash with a burnt up felling

Feel the heat so we started running
You know, you saw it coming
But the memories are still in my mind
Burning like smoke and fire

Rumors spread like wildfire, I held a strong ground
But I've been burning down cause it's like fire
Is all I hear about and we are fading out
Don't wanna turn out the light but it's like

I'm not fire fighter, I just need to breath tonight
So sound the alarm and there goes the night

(Our) Our love is running into a burning building
(Our) Our love is scattered ash with a burnt up felling
Feel the heat so we started running
You know, you saw it coming
But the memories are still in my mind
Burning like smoke and fire

Secrets in a small town, they always get around
But the flame has been put out and I am hearing
All this small talk they whisper as I walk
In a house that's boarded up so good luck

I'm not fire fighter, I just need to breath tonight
So sound the alarm and there goes the night

(Our) Our love is running into a burning building
(Our) Our love is scattered ash with a burnt up felling
Feel the heat so we started running
You know, you saw it coming
But the memories are still in my mind
Burning like smoke and fire

Smoke and fire (x2)
Don't ya know that there's smoke there's fire?
Smoke there's fire (x2) (Now, now...)

And now it's over, I'm getting colder
And it's the feeling of running into burning building
Rumors spread like wildfire, I held a strong ground
But I've been burning down

(Our) Our love is running into a burning building
(Our) Our love is scattered ash with a burnt up felling
Feel the heat so we started running
You know, you saw it coming
But the memories are still in my mind
Burning like smoke and fire

(Smoke and fire x2)
Don't ya know that if there's amoke there's fire
Smoke there's fire (x2) (Now, now...)

(Our) And now it's over
(Our) Im' getting colder
(Our) I'm so tired burning like smoke and fire