Sabaton - Twilight of the Thunder God

Tłumaczenie:


Zbliża się bliźniak Fenrisa
Jego szczęki są szeroko otwarte
Wąż wyłania się spośród fal
Jormungandr wije się i miota, potężny w swym gniewie
Jego oczy są pełne pierwotnej nienawiści

Thorze, synu Odyna, obrońco ludzkości
Wyrusz spotkać swój los, twoje przeznaczenie czeka
Thorze, synu Hlôdyn, obrońco ludzkości
Wyrusz spotkać swój los, Ragnarök czeka

Vingthór powstaje by stawić czoła
Wężowi z młotem uniesionym wysoko
Na krańcu świata
Błyskawice wypełniają powietrze
Gdy Mjölnir wykonuje swą pracę
Przerażający wąż ryczy z bólu

Thorze, synu Odyna, obrońco ludzkości
Wyrusz spotkać swój los, twoje przeznaczenie czeka
Thorze, synu Hlôdyn, obrońco ludzkości
Wyrusz spotkać swój los, Ragnarök czeka

Potężny Thor, chwyta węża
Mocno za jego język
Unosi swój młot wysoko do uderzenia
Jego zadanie prędko zostaje wykonane
Vingthor posyła gigantycznego węża
Krwawiącego w otchłań

Zmierzch boga piorunów
Ragnarök czeka
Zmierzch boga piorunów
Zmierzch boga piorunów
Zmierzch boga piorunów
Zmierzch boga piorunów

Thorze, synu Odyna, obrońco ludzkości
Wyrusz spotkać swój los , twoje przeznaczenie czeka
Thor, synu Hlôdyn, obrońco ludzkości
Wyrusz spotkać swój los, Ragnarök czeka

Tekst piosenki:


There come Fenris' twin
His jaws are open wide
The serpent rises from the waves
Jormungandr twists and turns, mighty in his wrath
The eyes are full of primal hate

Thor, Odin's son, protector of mankind,
Ride to meet your fate, your destiny awaits
Thor, Hlôdyn's son, protector of mankind,
Ride to meet your fate, ragnarök awaits

Vingthór rise to face
The snake with hammer high
At the edge of the world
Bolts of lightning fills the air
As Mjölnir does it's work
The dreadful serpent roars in pain

Thor, Odin's son, protector of mankind,
Ride to meet your fate, your destiny awaits
Thor, Hlôdyn's son, protector of mankind,
Ride to meet your fate, ragnarök awaits

Mighty Thor, grips the snake
Firmly by its tongue
Lifts his hammer high to strike
Soon his work is done
Vingthor sends the giant snake
Bleeding to the depth

Twilight of the thundergod
Ragnarök awaits
Twilight of the thundergod
Twilight of the thundergod
Twilight of the thundergod
Twilight of the thundergod

Thor, Odin's son, protector of mankind,
ride to meet your fate, your destiny awaits
Thor, Hlôdyn's son, protector of mankind,
ride to meet your fate, ragnarök awaits