tekstowo.pl

S. Carey - More I See

Tłumaczenie:


Wszystko, przez co żyjesz
Gotuje się w błocie
Złamana noga, leżę tutaj
Zagubiony w powodzi

A kiedy jestem nagi
Wybieram
Nie, nie zamierzam tylko przetrwać

Wiem, że muszę to zrobić
Chodź, maluszku
Nie, nie będziemy cię określać
Żyjemy bez końca

A kiedy jestem nagi
Wybieram
Nie, nie zamierzam tylko przetrwać

Im więcej wiesz, tym mniej widzisz
Tym więcej dociera do mnie
Tym lepiej cię widzę
Im więcej wiesz, tym mniej widzisz
Tym więcej dociera do mnie
Tym lepiej cię widzę
Im więcej wiesz, tym mniej widzisz
Tym więcej dociera do mnie
Tym lepiej cię widzę
Im więcej wiesz, tym mniej widzisz
Tym więcej dociera do mnie
Tym lepiej cię widzę
Wybieram
Im więcej wiesz, tym mniej widzisz
Tym więcej dociera do mnie
Tym lepiej cię widzę
Im więcej wiesz, tym mniej widzisz
Tym więcej dociera do mnie
Tym lepiej cię widzę

Tekst piosenki:


Everything you live for
Boils down in mud
Broken leg, I lay here
Lost in flood

And when I'm naked
Deciding
No, I ain't just surviving

I know I must do this
Come on, little one
No, we won't define you
We live on and on

And when I'm naked
Deciding
No, I ain't just surviving

The more you know, the less you see
The more it's coming back to me
The more I see you
The more you know, the less you see
The more it's coming back to me
The more I see you
The more you know, the less you see
The more it's coming back to me
The more I see you
The more you know, the less you see
The more it's coming back to me
The more I see you
Deciding
The more you know, the less you see
The more it's coming back to me
The more I see you
The more you know, the less you see
The more it's coming back to me
The more I see you