S. Carey - In The Dirt

Tłumaczenie:


Nie odchodź
Ponieważ wierzę
Mieliśmy zobaczyć się
W błocie

Nie odchodź
Ponieważ wierzę
Mieliśmy zobaczyć się
W błocie

Nie odchodź
Ponieważ wierzę
Mieliśmy zobaczyć się
W błocie

Jeśli wątpisz
Że będę tam
Nie rozpaczaj
Nie waż się
Jeśli wątpisz
Że będę tam
Nie rozpaczaj
Nie waż się
Jeśli wątpisz
Że będę tam
Nie rozpaczaj
Nie waż się
Jeśli wątpisz
Że będę tam
Nie rozpaczaj
Nie waż się

Nie odchodź
Ponieważ wierzę
Mieliśmy zobaczyć się
W błocie

Tekst piosenki:


Don't leave
Cause I believe
We were meant to see
In the dirt

Don't leave
Cause I believe
We were meant to see
In the dirt

Don't leave
Cause I believe
We were meant to see
In the dirt

If you doubt
That I'll be there
Don't despair
Don't you dare
If you doubt
That I'll be there
Don't despair
Don't you dare
If you doubt
That I'll be there
Don't despair
Don't you dare
If you doubt
That I'll be there
Don't despair
Don't you dare

Don't leave
Cause I believe
We were meant to see
In the dirt