Rotersand - I Cry

Tłumaczenie:


Ja i Ty stoimy oko w oko
Czytam Twoją twarz, znałem Cię tak długo
Rozdarty na dwoje i nie wiem dlaczego
To co było właściwe, jakoś teraz jest złe

Mówię, hej przyjaciółko
Nie pozwól temu się skończyć
Musimy próbować, próbować dopóki wciąż możemy

Mówię, hej przyjaciółko
Nie wiem kiedy
Ale nadejdzie czas, w którym nasze słońce wzejdzie ponownie

To co robiliśmy, to co powiedzieliśmy
To za czym tęskniliśmy i to co mieliśmy
Płaczę, płaczę za Tobą

To co robiliśmy, to co powiedzieliśmy
To za czym tęskniliśmy i to co mieliśmy
Płaczę, płaczę za Tobą

Mówię, hej przyjaciółko
Mówię, nie, nie możesz
Odejść, uciec w ten sposób

To co robiliśmy, to co powiedzieliśmy
To za czym tęskniliśmy i to co mieliśmy
Płaczę, płaczę za Tobą

To co robiliśmy, to co powiedzieliśmy
To za czym tęskniliśmy i to co mieliśmy
Płaczę, płaczę za Tobą

To co robiliśmy, to co powiedzieliśmy
To za czym tęskniliśmy i to co mieliśmy
Płaczę, płaczę za Tobą

Tekst piosenki:


Me and you standing eye to eye
I read your face, i've known you for so long
torn in two and i don't know why
what was right somehow now is wrong

I say hey my friend
don't let it end
we've got to try, try while we still can

i say hey my friend
i don't know when
but there's a time our sun will rise again

what we did, what we said
what we missed and what we had
I cry I cry over you

what we did, what we said
what we missed and what we had
I cry I cry over you

I say hey my friend
I say no you can't
walk away, run away like this

what we did, what we said
what we missed and what we had
I cry I cry over you

what we did, what we said
what we missed and what we had
I cry I cry over you

what we did, what we said
what we missed and what we had
I cry I cry over you