Robin Thicke - Angels

Tłumaczenie:


Wszystko, co robiłem przed tym
Nie znaczy nic
I wszystkie słowa wypowiedziane przed tym
Czy nie można powiedzieć jeszcze raz
Nagle tak bardzo mnie nie
Nie musisz udawać, że
Bo nie ma to jak prawdy
Aby zabrać ją z powrotem do Ciebie
A wszyscy spotkali się przed tym
Czy nie widział mnie ze sobą

Angel, anioł, anioł
Angel, mój anioł, mój anioł

Jesteś jedynym, który wie, co mogę przejść
Czasami nawet czuje się bardziej niż mnie, kochanie
A ja nie wiem jak kiedyś, ale bez Ciebie
Nie ma to jak prawdy
Gdy nie masz nic do stracenia
I każdej nocy Dziękuję wszechświata, że ​​Cię znalazłem

Angel, mój anioł, mój anioł

I nie mam się zastanawiać,
Co świat myśli o mnie
Wiem, że jesteś w moim rogu
Jesteś zawsze wokół mnie
Z miłości

A jeśli wszyscy wybuchają
Zobacz nigdy nie będzie wiedział,
Ale mam nadzieję, kawałki mojej duszy
Wyciągnij rękę do Ciebie, aby znaleźć mój anioł

Moje anioły, moje anioły
Anioły, moje anioły
Moje anioły

Tekst piosenki:


All the thing I've done before this
They don't mean a thing
And all the words spoken before this
Won't be said again
Suddenly so much of me has no need to pretend
Theres nothing like the truth
To bring her back to you
And everyone I've met before this
Ain't seen me with you
Angel, Angel, Angel
Angel, My Angel, My angel
Your the only one
That knows what I go through
And times you even feel it more than me
And I dont know how I ever got by without you
Theres nothing like the truth
When you got nothing left to lose
And every night I thank the universe that I found you
Angel, My angel, My Angel
And i dont have to want
What the world thinks about me
I know your in my corner
Your always surrounding me with your love
Oh angel
And if we all explode you see we will never know
But i just told the pieces of my soul to reach out to you
To find my angel