Ringo Starr - Anthem

Tłumaczenie:


"Hymn"

To jest hymn pokoju i miłości
Musimy dalej próbować, nie możemy się poddać
To jest ten dzień, nie ma odwrotu, to jest hymn
Myślisz, że masz to pokryte, mówisz, że znasz wynik
Ale ludzie umierają, nie ma diniy
Ale czy wiemy po co?
Wiemy, wiemy, wiemy, wiemy, że to prawda Wiemy, wiemy, wiemy, wiemy, co musimy zrobić
To hymn pokoju i miłości
Musimy dalej próbować, nie możemy próbować wystarczająco
To jest ten dzień, nie ma odwrotu, to jest hymn
To nie wszystkie miny i kule, to też z głodu Ale nigdy nie mów nigdy
Zbierzmy to razem
Wiemy, wiemy, wiemy, wiemy, że to prawda Wiemy, wiemy, wiemy, wiemy, co musimy zrobić
Wiemy, wiemy, wiemy, wiemy, że to prawda Wiemy, wiemy, wiemy, wiemy, co musimy zrobić
To hymn pokoju i miłości
Musimy dalej próbować, nie możemy próbować wystarczająco
To jest ten dzień, nie ma odwrotu, to jest hymn
Żaden człowiek nigdy nie zrobił tego sam Żaden człowiek nigdy nie zrobił tego sam Musimy pomóc
To hymn pokoju i miłości
To hymn pokoju i miłości
To hymn pokoju i miłości

Tekst piosenki:


This is anthem, for peace and love
We've gotta keep trying, we can't give up
This is the day, no turning away, this is an anthem
You think you've got it covered, you say you know the score
But people are dying, there's no diniying
But do we do we know what for
We know we know we know we know it's true
We know we know we know we know what we've gotta do

This is anthem, of peace and love
We've gotta keep trying, we can't try enough
This is the day, no turning away, this is an anthem
It's not all mines and bullets it's from hunger too
But never say never
Lets get it together
We know we know we know we know it's true
We know we know we know we know what we've gotta do

We know we know we know we know it's true
We know we know we know we know what we've gotta do
This is anthem, of peace and love
We've gotta keep trying, we can't try enough
This is the day, no turning away, this is an anthem

No man ever made it on his own
No man ever made it all alone
We've gotta help out

This is anthem, of peace and love
This is anthem, of peace and love
This is anthem, of peace and love