tekstowo.pl

Red Hot Chili Peppers - Brave From Afar

Tłumaczenie:


Odważny z daleka, kiedy trzymam Cię dla kraju
Uratowany przez gwiazdę, czy mogę Cię potrzymać do jednej rzeczy
Czy czujesz się bezpieczna kiedy oni Ci mówią
Sprzedają Cię
Dla twoich dzieci
Schron, który budują

Główny czas, doskonałe przestępstwo
Skłoń moją głowę, siekiera którą ostrzymy
Fortel, rejs, prośby i podzięki
Zostałem pobity przez wieczorne wiadomości

Głębokie przeboje, medialne akcje
Straciłem głowę, więc zatrzymaj mój rozum
Utrzymaj to samo stare
Żegnaj wspaniała i na razie

Odważny z daleka...

Jasna Jane, wielka kampania
Ostatni szczegół został powstrzymany
Oszustwo, oszustwo, jaśniejący kij
Kiedy widzisz znak, czas pójdzie klaskać

Odważny z daleka...

Tekst piosenki:


Brave from afar when I hold you for country
Saved by a star can I hold you to one thing
Do you feel safe when they tell you
They sell you
For your children
The shelter they’re buidlin’

Prime time the perfect crime
Bow my head the ax we grind
Ruse cruise P’s and Q’s
I got beat up by the evening news

Deep hits the media blitz
Lost my mind so keep my wits
Maintain the same old same
Goodbye shiz and so long game

Brave from afar…

Plain jane the big campaign
The last detail has been restrained
Fraud fraud the lightening rod
When you see the sign time go applaud

Brave from afar…