Rea Garvey - Hallelujah

Tłumaczenie:


Usłyszałem kiedyś tajemny akord
Dawid grał i cieszył tym Pana
Ale ty nie przejmujesz się muzyką, prawda?
To szło jakoś tak:
Kwarta, kwinta
Spadek w moll, wejście w dur
Nieszczęsny król skomponował Alleluja!

Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

Twoja wiara była silna, ale chciałeś dowodu
Zobaczyłeś ją kąpiącą się na dachu
Jej piękność w świetle księżyca zaparła ci dech w piersiach
Ona przywiązała Cię do kuchennego krzesła
Złamała Twój tron i obcięła Twoje włosy
I z Twoich ust wydarła Alleluja...

Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

Tekst piosenki:


I've heared there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well, it goes like this
The fourth, the fifth,
The minor fall and the major lift,
And the baffled king composing Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof,
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you to a kitchen chair,
She broke your throne and she cut your hair,
And from your lips she drew the Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah