tekstowo.pl

Ragnar Zolberg - Bedroom

Tłumaczenie:


Wyłącz światło w sypialni
Ja wyłączę telewizor
Nie chcę się rozpraszać
To muszę powiedzieć:
Jesteś więcej niż "kimś"
Jesteś więcej niż kimś, kogo kocham
Rozgrzewasz mnie bardziej niż ogień
A ogień zawsze uwielbiałem

Lecz jestem tylko mną
Tylko ty możesz zobaczyć
Co to znaczy
Jestem tobą we mnie

Pamiętasz, gdy cię spotkałem?
W pokoju pełnym pustki
Kiedy mówiłaś, drżałem
Pewien, że pokój eksploduje
Tuż potem zostałem złapany w twoich oczach
I nie mogłem tak dużo powiedzieć
Byłem nieśmiały, przestraszony i zmarznięty
Lecz miłość z pewnością mnie rozgrzała

Lecz jestem tylko mną
Lecz tylko ty możesz zobaczyć
Co to znaczy
Jestem tobą...

Póki krew jest w moim sercu
Nigdy nie odpuszczę
Póki powietrze jest w moich płucach
Nigdy nie odpuszczę
Póki krew wypływa z mojego serca
Nigdy nie odpuszczę
Jestem tobą we mnie

Póki krew jest w moim sercu
Nigdy nie odpuszczę
Póki powietrze jest w moich płucach
Nigdy nie odpuszczę
Póki krew wypływa z mojego serca
Nigdy nie odpuszczę
Jestem tobą...

Tekst piosenki:


Turn out the light in the bedroom
I’ll switch the TV off
I don’t want to be distracted
This I gotta say:
You are more than “someone”
You’re more than someone I love
You warm me up more than fire
And fire I’ve always adored

But I am only me
Only you can see
What that means
I am you in me

Remember when I met you?
In a room full of emptiness
When you spoke I shivered
Sure that the room would explode
Right then I got caught in your eyes
And I couldn’t say that much
I was shy, afraid and frozen
But love you’ve sure warmed me up

But I am only me
But only you can see
What that means
I am you…

As long as there’s blood in my heart
I’m never letting go
As long as there’s air in my lungs
I’m never letting go
As long as blood bleeds from my heart
I’m never letting go
I am you in me

As long as there’s blood in my heart
I’m never letting go
As long as there’s air in my lungs
I’m never letting go
As long as blood bleeds from my heart
I’m never letting go
I am you...