tekstowo.pl

Rafał Lewczuk - So Far Apart (cover)

Tłumaczenie:


Gdybym mogła owinąć moją ręką dookoła,
dlaczego nie słyszysz mnie teraz,
masz skłonność do łamania mi serca.

Trzymać oczy zamknięte wystarczająco długo,
albo może właśnie obudzić się ze złamaną duszą.

Za każdym razem cię podnosze, znajdujesz drogę do upadku
nie wiesz że rozmowa nie oznacza ignorowania mnie.

Tak jak ojciec wychodzisz jak duch,
i jak kochanek wychodzisz kiedy potrzebujesz tego najbardziej
I jak syn kochasz, ale nie potrafisz juz nic osiągnąć.

Gdybym mogła dowiedzieć sie co chcesz ode mnie,
Jestem zawsze otwarta, możesz liczyc na mnie.
Dam ci miejsce na oddech nadziei, ta część ciebie jest jak lód, stopimy to, możemy być znowu przyjaciółmi.

Co gorsza za każdym razem czuję że jestem coraz bliżej,
Ale wiem jak się wszystko potoczy bo nie jesteś pierwszym.

Tak jak ojciec wychodzisz jak duch,
i jak kochanek wychodzisz kiedy potrzebujesz tego najbardziej
I jak syn kochasz, ale nie potrafisz juz nic osiągnąć.

I nawet jeśli uważasz że nie potrzebujesz mnie, i nie tęsknisz za mną, teraz wiem wszystko co powinienes wiedzieć.
Jak córka, modlę się,
Jak kochanka, czekam,
Jak matka będę tu kiedy upadniesz.

Tekst piosenki:


If I could wrap my hand around,
why you won't hear me now,
you tend to break my heart.

Keep my eyes close long enough,
or maybe just wake up without a soul so fall apart

Every time I pick you up, you find the way to fall
don't you know a conversation doesn't mean ignore me.

Like a father leaving as a ghost,
and like a lover leaving when you need it most
And like a son you love, but can't quite reach anymore.

If I could figure out what you want from me,
I'm always open, and you can count on me.
Give you room to breath in hope, that part of you that's so cold, we melted, we can be friends again.

Every time I feel I'm getting closer, things get worse,
But I know how the story goes because you're not the first.

Like a father leaving as a ghost,
and like a lover leaving when you need it most
And like a son you love, but can't quite reach anymore.

And even though you think that you don't need me,and don't miss me, I know everything you should know.
Like a daughter, I pray,
Like a lover, I wait,
Like a mother I'll be here when you fall.