RAF Camora - Schwarze Sonne

Tłumaczenie:


[1 Raf]
Zaprowadzono nas do ziemi świętej, płynącej miodem i mlekiem
dlatego ludzie stali się grubi i ociężali
Wszystko się lepi, bo z uprzejmości ludzie pozapominali
o potopie i pladze szarańczy
Płaczą, ale nie wtedy, gdy żywe stworzenia umierają,
lecz dopiero wtedy gdy krople deszczu zmieniają się w żaby
Ozdabiają lakierem swoje stopy,
ale przy 40-dniowej wędrówce przez pustynię,
robią postój i nie wiedzą co dalej
Maski opadają, bo teraz odwraca się od nich czas
a oni modlą się klęcząc i wszystko zostawiają,
bo swoim dzieciom będą opowiadać:

[Refren]
Kiedy przyszło czarne słońce,
wszystko zmieniło się w popiół
Zabrali nam wszystko,
aż do gołej skóry
Kiedy przyszło czarne słońce,
wszystko zmieniło się w popiół
Żołnierze wystrzelili rakiety do nieba,
ale nic go nie powstrzymało

[2 Prinz Pi]

Przybyliśmy do Ziemi Obiecanej, najpierw było wspaniale
a potem niebo, gdzie kiedyś był Bóg, wypełniło się satelitami
Kto nadstawia drugi policzek, ten odchodzi bez walki
Im głupiej ktoś się wymądrza, tym szybciej przyjdzie Jehowa
W księdze jest napisane, że Mojżesz rozdzielił morze,
ale gdy prawie nic nie ma, następuje koniec dzielenia
Wtedy się strzela i morduje, aż zostaje tylko ziemia
Dumne statki toną w błękitnej głębi – metalu ciężkim
Widzieliśmy olbrzymie galaktyki przez teleskopy,
przez mikroskopy, to co najmniejsze, atomy
Tylko tego co trzeba nikt nie widział, odkąd grom z Hiroszimy
połknął dusze, szło już tylko do przodu, tak długo jak trwała wojna

[Refren]
Kiedy przyszło czarne słońce,
wszystko zmieniło się w popiół
Zabrali nam wszystko,
aż do gołej skóry
Kiedy przyszło czarne słońce,
wszystko zmieniło się w popiół
Żołnierze wystrzelili rakiety do nieba,
ale nic go nie powstrzymało

[3 Vega]

I dlatego każą nam to odpokutować
Mieliśmy wszystko, ale wszystko nie było tym, czego potrzebowaliśmy
Śmierć, ból, uciszona wiara
Nie zamieniamy wody w wino, nie, opijamy się tylko,
pomiędzy „cześć” w barze a zagrożeniem dla państwa
Nie ma miejsca dla aniołów w niebie, po którym latają airbusy
Marnotrawny syn wrócił do domu, jego serce jest z lodu
Mówię poważnie, byłem w więzieniu przez tygodnie
Wybiegam, naciągam kaptur i strzelam,
bo od kilku dni w moim mieście na ulicy są zamieszki
Tu wśród głuchych i niewidomych, niemi ci opowiedzą
o dniu, w którym błękitna planeta stanęła w płomieniach

[Refren]
Kiedy przyszło czarne słońce,
wszystko zmieniło się w popiół
Zabrali nam wszystko,
aż do gołej skóry
Kiedy przyszło czarne słońce,
wszystko zmieniło się w popiół
Żołnierze wystrzelili rakiety do nieba,
ale nic go nie powstrzymało

Tekst piosenki:


[1. Strophe: Raf]
Man führte uns ins heilige Land, hier fließt Milch und Honig
Drum wurden alle Menschen dick und klobig
Alles klebt, denn die Leute vergaßen
Vor lauter Freundlichkeit die Flut und die Heuschreckenplagen
Sie trauern - nicht wenn lebende Geschöpfe sterben
Nein, erst wenn aus Regentropfen Frösche werden
Sie schmücken sich mit Lack ihre Füße
Doch bei 'nem 40-Tagesmarsch durch die Wüste
Machen sie Halt, und wissen nicht weiter
Die Masken fall'n ab, denn ihnen rückt nun die Zeit ab
Und sind sie kniend am Beten, lassen alles liegen und stehen
Denn sie werden ihren Kindern erzählen:

[Hook]
Als die schwarze Sonne kam
Wurde alles zu Staub
Sie nahmen uns alles was wir hatten
Bis auf die Haut
Als die schwarze Sonne kam
Wurde alles zu Staub
Soldaten feuerten Raketen in den Himmel hinauf
Doch nichts hielt sie auf

[2. Strophe: Prinz Pi]
Wir kamen ins gelobte Land, erst kam das Dope und dann
War der Himmel wo einst Gott war voll mit Satelliten
Wer beide Backen hinhält der geht ohne Kampf
Je doofer man sich klug stellt desto eher kommt Jehovah dann
Im Buch steht Moses hat das Meer geteilt
Doch wenn es fast nichts gibt, wird nichts mehr geteilt
Dann wird geschossen und gemordet bis nur Erde bleibt
Stolze Schiffe sinken in die blaue Tiefe - Schwermetall
Wir sahen durchs Teleskop Galaxien, riesengroße
Durchs Mikroskop ins Allerkleinste, die Atome
Nur das Richtige sah niemand seit der Blitz von Hiroshima
Seelen trank ging es nur voran solange Krieg war

[Hook]
Als die schwarze Sonne kam
Wurde alles zu Staub
Sie nahmen uns alles was wir hatten
Bis auf die Haut
Als die schwarze Sonne kam
Wurde alles zu Staub
Soldaten feuerten Raketen in den Himmel hinauf
Doch nichts hielt sie auf

[3. Strophe: Vega]
Und deshalb lassen sie's uns ausbaden
Hatten alles, aber alles war nicht das was wir gebraucht haben
Herztod, Schmerz zog, Glaube verstummt
Wir machen Wasser nicht zu Wein, Nein, wir saufen uns dumm
Zwischen "Servus" in Bars, der Gefährdung des Staats
Kein Platz für Engel in 'nem Himmel, wo sie Airbusse fahren
Der verlorene Sohn ist heimgekehrt, is' aus Eis des Herz
Mein es ernst, Chab, denn Wochen war ich eingesperrt
Laufe raus, die Kapuze auf und schieß
Denn seit Tagen ist in meiner Stadt Bambule auf der Street
Hier bei Tauben und Sehschwachen, werden Stumme dir erzählen
Von dem Tag, an dem der blaue Planet brannte

[Hook]
Als die schwarze Sonne kam
Wurde alles zu Staub
Sie nahmen uns alles was wir hatten
Bis auf die Haut
Als die schwarze Sonne kam
Wurde alles zu Staub
Soldaten feuerten Raketen in den Himmel hinauf
Doch nichts hielt sie auf