tekstowo.pl

R. Bais - Dial My Number

Tłumaczenie:


"Wybierz mój numer"

Jesteś fałszywa, niemożliwym jest utrzymanie kontaktu
Trudno pamiętać wspólne chwile, a-ha
Moja miłość jest czuła, nawet jeśli dzisiaj jesteś daleko
Dlaczego się nie poddać, płonie namiętność

Kocham cię przez telefon
Ooh-ooh-ooh-ooh, wybierz mój numer
Komunikacja jest zapewniona tej nocy
Proszę operatora, nie przerywaj jej
Ooh-ooh-ooh-ooh, wybierz mój numer
Kolejne połączenie jest na czas

Może jutro będziemy mieć zsynchronizowane spotkanie
Kochanie Pragnę cię, ciągle i ciągle, a-ha
Moja miłość jest czuła, nawet jeśli dzisiaj jesteś daleko
Dlaczego się nie poddać, płonie namiętność

Kocham cię przez telefon
Ooh-ooh-ooh-ooh, wybierz mój numer
Komunikacja jest zapewniona tej nocy
Proszę operatora, nie przerywaj jej
Ooh-ooh-ooh-ooh, wybierz mój numer
Kolejne połączenie jest na czas

Tekst piosenki:


You'’re a pretender, impossible mission to keep in touch
Hard to remember moments together, a-ha
My love is tender, even if you’re far away tonight
Why not surrender, passion is burning

I'm loving you on the telephone
Ooh-ooh-ooh-ooh, dial my number
Communication is set tonight
Please operator, don’t drop the line
Ooh-ooh-ooh-ooh, dial my number
Future connection is right on time

Maybe tomorrow we'll have a synchronised rendezvous
Darling I want you, over and over, a-ha
My love is tender, even if you’re far away tonight
Why not surrender, passion is burning

I'm loving you on the telephone
Ooh-ooh-ooh-ooh, dial my number
Communication is set tonight
Please operator, don’t drop the line
Ooh-ooh-ooh-ooh, dial my number
Future connection is right on time