Pustki - Notes

Tłumaczenie:


I've found in an old notebook
Phone numbers
Of dead friends.
The adresses of burned houses.
I'm dialing numbers. Waiting.
Phone is ringing.
Someone answers the phone
Silence. I hear the breath
Or maybe the whistle of the fire.

Tekst piosenki:


Znalazłam w starym notesie
Numery telefonów
Umarłych przyjaciół,
Adresy spalonych domów.
Cyfry wykręcam. Czekam.
Telefon dzwoni, dzwoni.
Ktoś podnosi słuchawkę.
Cisza. Oddech słyszę,
A może szept ognia.