Puissance - Totalitarian Hearts

Tłumaczenie:


Armia Puissance [potęgi] z niezrównaną mocą. Legion terroru
z nikim do walki [któremu nikt nie stawi czoła]. Wyruszyli pewnego dnia, aby zarobić na wojnie. Aby podbić Ziemię-nikczemną dziwkę.

Dotarli do rozdroża [dylematu]: kogo teraz powinni wybrać. Zarobić na bezmyślnej wojnie przeciwko czarnym, a może Żydom? Doszli do wniosku, że świat jest za mały. To nie zostawiło im wyboru innego, jak tylko wszystkich ich [tych czarnych lub Żydów] zabić.

Gdzie teraz powinni się udać, na prawo czy lewo. Kto teraz ma być zarżnięty: żółci czy biali? Doszli do wniosku, że świat ciągle jest za mały. To nie zostawiło im wyboru, jak tylko wszystkich ich [żółtych lub białych] zabić.

Gdy wszystkie ludzkie śmieci zostały już zmiecione. Niewielu przetrwało żeby ujrzeć nowy świt. Wszystko, co pozostało, to Ziemia do podziału. Z ich siłą przybyła wolność poprzez ślepe ludobójstwo.

[Podział na zdania jest dziwaczny w oryginale]

Tekst piosenki:


The army of Puissance of unsurpassed might. A legion of terror with no one to fight. They set out one day just to wage war on. To conquer the earth the despicable whore.


They came to a crossroad, now who should they choose. To wage mindless war on the Black or maybe the Jews? They reached the conclusion the world is too small. This left them no option but to kill them all.


Where should they turn now, the left or the right. Who were to be slaughtered, the Yellow or the White? They reached the conclusion the world is still too small. This left them no option but to kill them all.


When all the human garbage had been whisked away. The only survivors faced the new dawn. All that remained was the earth to divide. With their strength came freedom through blind genocide.