Powerwolf - Varcolac

Tłumaczenie:


Walka
Żałoba
Bestia i władca

Varcolac, gdy zapadnie noc powstań
Na zawsze Varcolac, dla sakramentu walki wyłoń się
I jako armia niesiemy ogień, w nocy przywracamy ogień

Na zawsze Varcolac, trzymaj sztandar nocy o zmierzchu
Razem, Varcolac, przez święte światło księżyca jesteśmy trafieni
I razem plując ogniem, w ciemną noc przywracamy ogień

Powróć do żywych, o panie wilkołaków
Powstań wysoko na chwałę księżyca
Weź nasze ręce, aby uświęcić dzikie życie
Twoją klątwę i twoją zagładę

Varcolac, w ciemności nie możesz polec lub się zatrzymać
Na zawsze Varcolac, urodzony by wznieść się na niebios szczyt
I razem plując ogniem, w nocy przywracamy ogień

Na zawsze Varcolac, z potężnym kłem i pazurem kroczysz
Razem, Varcolac, powal diabła i wznieśmy mgłę
I jako armia niesiemy ogień, w ciemną noc przywracamy ogień

Powróć do żywych, o panie wilkołaków
Powstań wysoko na chwałę księżyca
Weź nasze ręce, aby uświęcić dzikie życie
Twoją klątwę i twoją zagładę

Walka
Żałoba
Bestia i władca

Varcolac

Varcolac, przeciwko siedmiu plagom powstań
Razem, Varcolac, stań do bitwy jak szaleniec
I razem plując ogniem, w ciemną noc przywracamy ogień

Powróć do żywych, o panie wilkołaków
Powstań wysoko na chwałę księżyca
Weź nasze ręce, aby uświęcić dzikie życie
Twoją klątwę i twoją zagładę

Varcolac

Tekst piosenki:


Tormentum
Requiem
Bestia et regnatoribus

Varcolac, by beginning of the night stand up
Forever Varcolac, for the sacrament of fight erupt
And as army we bring fire, in the night we bring back fire

Forever Varcolac, hold the banner of the night at dusk
Together, Varcolac, by the sacred lunar light we're struck
And together spitting fire, in black night we bring back fire

Come to live, oh master of the werewolves
Get up high for thе glory of the moon
Brace our hands to sanctify the wildlifе
Your curse and your doom

Varcolac, in the dark you cannot break or stop
Forever Varcolac, born to rise upon the heavens top
And together spitting fire, in the night we bring back fire

Forever Varcolac, by the mighty fang and claw you walk
Together, Varcolac, strike the devil and we raise the fog
And as army we bring fire, in black night we bring back fire

Come to live, oh, master of the werewolves
Get up high for the glory of the moon
Brace our hands to sanctify the wildlife
Your curse and your doom

Tormentum
Requiem
Bestia et regnatoribus

Varcolac

Varcolac 'gainst the seven of the plagues stand up
Together Varcolac, stand the battle like a maniac
And together spitting fire, in black night we bring back fire

Come to live, oh, master of the werewolves
Get up high for the glory of the moon
Brace our hands to sanctify the wildlife
Your curse and your doom

Varcolac