Powerwolf - Fire & Forgive

Tłumaczenie:


Ogień i przebaczenie
Wszyscy
Ogień i przebaczenie
Wzywamy
Ogień i przebaczenie

Synowie Boga i sakramentu
Noc za którą umieramy
Na wezwanie piromani
Niosiemy ogień na wojnę

Spoczywamy w płomieniach, wedle testamentu
O północy powracamy
Niosąc paszę dla żywych
Wypalamy ścieżkę życia

Królu ojcze
Spłać podłe grzechy tego świata
Królu ojcze
Rządź ogniem

Ref.
I przynosimy ognień, śpiewamy "ogień"
Wykrzykujemy "ogień i przebaczenie"
Wybaczając kłamcy, żyjemy wedle ognia
I przynosimy ogień, śpiewamy "ogień"
Wykrzykujemy "ogień i przebaczenie"
Oddamy ostatki krwi

Fundamentalne uzbrojenie
Cena którą wszyscy ignorujemy
Przyniesieni upadłym jako wybawcy
Synowi Boga przysięgliśmy

Gdy już się z tego rozpaliła
Bestia którą wszyscy możemy poskromić
Najbielszą z pośród świętych tradycji
Przybądźcie chwalić Pana w płomieniach

Królu ojcze
Spłać podłe grzechy tego świata
Królu ojcze
Rządź ogniem

Ref.
I przynosimy ognień, śpiewamy "ogień"
Wykrzykujemy "ogień i przebaczenie"
Wybaczając kłamcy, żyjemy wedle ognia
I przynosimy ogień, śpiewamy "ogień"
Wykrzykujemy "ogień i przebaczenie"
Oddamy ostatki krwi

Ogień, ogień, ogień i przebaczenie
Ogień, ogień, ogień i przebaczenie

Ogień i przebaczenie
Wszyscy
Ogień i przebaczenie
Wzywamy
Ogień i przebaczenie

Ref.
I przynosimy ognień, śpiewamy "ogień"
Wykrzykujemy "ogień i przebaczenie"
Wybaczając kłamcy, żyjemy wedle ognia
I przynosimy ogień, śpiewamy "ogień"
Wykrzykujemy "ogień i przebaczenie"
Oddamy ostatki krwi

Tekst piosenki:


Fire and forgive
We all
Fire and forgive
We call
Fire and forgive

Sons of god and sacrament
The night we're dying for
By the call of pyromania
Bring fire into war

Rest in flame by testament
At midnight we return
Raising fodder for the living
The trail of life we burn

Rex patrum
Inciris
Peccata mundi vilis
Rex patrum
Ignis imperia

Ref.
And we bring fire, sing fire
Scream fire and forgive!
Forgiving the liar, by fire we live
We bring fire, sing fire
Scream fire and forgive
The last of the blood we will give!

Fundamental armament
The price we all ignore
Bring to fallen as the savior
To son of god we swore

Once ignited out of it
The beast we all can tame
By the whitest of the holy lore
Come praise the lord in flame!

Rex patrum
In cielis
Peccata mundi delis
Rex patrum
Ignis imperia

Ref.
And we bring fire, sing fire
Scream fire and forgive!
Forgiving the liar, by fire we live
We bring fire, sing fire
Scream fire and forgive!
The last of the blood we will give!

Fire! Fire! Fire and forgive
Fire! Fire! Fire and forgive

Fire and forgive
We all
Fire and forgive
We call
Fire and forgive

Ref.
And we bring fire, sing fire
Scream fire and forgive!
Forgiving the liar, by fire we live
We bring fire, sing fire
Scream fire and forgive
The last of the blood we will give!