tekstowo.pl

Peter Gabriel - Solsbury Hill

Tłumaczenie:


Wspinając się na wzgórze Solsbury
Mogłem zobaczyć światła miasta
Wiało, zatrzymał się czas
Orzeł przyleciał w nocy
Było to coś do zauważenia
Podszedłem bliżej, usłyszałem głos
Stojąc, odczuwałem ogromne zdenerwowanie
Musiałem słuchać nie mając innego wyboru
Nie wierzyłem przedstawionym informacjom
Miałem tylko zaufać wyobraźni
Moje serce zaczęło " Boom Boom Boom"
"Synu", powiedział "Weź swoje rzeczy,
Przyjechałem zabrać cię do domu. "

Aby podtrzymać ciszę zrezygnowałem
z moich przyjaciół oni myślą, że jestem pokręconym
Przemieniając wodę w wino
Otwarta brama wkrótce zostanie zamknięta
Tak więc poszedłem z dnia na dzień.
Całe moje życie było rutyną
Aż pomyślałem o tym, od czego zacząć.
Które połączenie należy przerwać
Czułem się częścią scenerii
Chodziłem jak bym był maszyną
Moje serce zaczęło "Boom Boom Boom"
"Synu", powiedział: "Weź swoje rzeczy
Przyjechałem zabrać cię do domu. "

Kiedy iluzja kręci swoją sieć
Nigdy nie jestem tam gdzie. chcę być
Wolność - ona kręci mną
Gdy myślę, że jestem wolny
Obserwuję pustą sylwetką
Która zamyka oczy, ale nadal może patrzeć
Brak w sprawie nauczył ich etykiety
Ukażę innego mnie
Dziś nie potrzebuję zamiennika (fałszywego ja)
Pokażę im, co oznacza uśmiech na mej twarzy
Moje serce zaczęło "Boom Boom Boom"
"Cześć" powiedziałem : "Możesz zatrzymać moje rzeczy,
już idą po mnie, zabrać mnie do domu.
Zabierzcie mnie do domu"

Tekst piosenki:


Climbing up on Solsbury Hill
I could see the city light
Wind was blowing, time stood still
Eagle flew out of the night
It was something to observe
Came in close, I heard a voice
Standing stretching every nerve
Had to listen had no choice
I did not believe the information
I just had to trust imagination
My heart going boom boom boom
"Son," he said "Grab your things,
I've come to take you home."

To keepin' silence I resigned
My friends would think I was a nut
Turning water into wine
Open doors would soon be shut
So I went from day to day
Tho' my life was in a rut
"Till I thought of what I'd say
Which connection I should cut
I was feeling part of the scenery
I walked right out of the machinery
My heart going boom boom boom
"Son" he said "Grab your things
I've come to take you home."

When illusion spin her net
I'm never where I wanna to be
Liberty she pirouette
When I think that I am free
Watched by empty silhouette
Who close their eyes but still can see
No one taught them etiquette
I will show another me
Today I don't need a replacement
I will show them what the smile on my face meant
My heart going boom boom boom
"Hey" I said "You can keep my things,
they've come to take me home.
Take me home"