Peter Gabriel - Biko

Tłumaczenie:


Biko

Wrzesień '77
Port Elizabeth pogoda w porządku
Były to interesy, jak zwykle
W pokoju policyjnym (numer) 619
Oh Biko, Biko, ponieważ Biko
Oh Biko, Biko, ponieważ Biko
Duchu przyjdź, Duchu przyjdź
- Człowiek nie żyje

Gdy próbuję w nocy spać
Mogę jedynie marzyć w czerwieni
Że świat na zewnątrz jest czarno-biały
Z tylko jednym kolorem martwym
Oh Biko, Biko, ponieważ Biko
Oh Biko, Biko, ponieważ Biko
Duchu przyjdź, Duchu przyjdź
- Człowiek nie żyje

Możesz zgasić świecę
Ale nie zgasisz ognia
Gdy już ogień zaczął płonąć
Wiatr będzie go unosił wyżej
Oh Biko, Biko, ponieważ Biko
Duchu przyjdź, Duchu przyjdź
- Człowiek nie żyje

A oczy świata
Patrzą teraz
Patrzą teraz...

Tekst piosenki:


Biko

September '77
Port Elizabeth weather fine
It was business as usual
In police room 619
Oh Biko, Biko, because Biko
Oh Biko, Biko, because Biko
Yihla Moja, Yihla Moja
-The man is dead
-The man is dead

When I try to sleep at night
I can only dream in red
The outside world is black and white
With only one colour dead
Oh Biko, Biko, because Biko
Oh Biko, Biko, because Biko
Yihla Moja, Yihla Moja
-The man is dead
-The man is dead

You can blow out a candle
But you can't blow out a fire
Once the flames begin to catch
The wind will blow it higher
Oh Biko, Biko, because Biko
Yihla Moja, Yihla Moja
-The man is dead
-The man is dead

And the eyes of the world are
watching you now
watching you now