Perfect - Głos

Tłumaczenie:


It is a time of penance until we run amok
it will burn out to the ground.
And I wonder who will confess out loud?
The distance of a meter is intimidating,
the conversation is not sticky, the word disappears.
Though fear grows, these damned places keep coming.

Sometimes a voice tells you
don't do it or you will regret it.
And you do what you want when you understand wrong.
To fix the mistakes it is too late.

This extraordinary world spins millions of years in its orbit.
And what has a beginning must also have an end sometime.
On a sleepless night, we admire how inconceivable force steers the movement of stars.
Is there anyone out there who will give us a chance again?

Sometimes a voice tells you
don't do it or you will regret it.
When you develop your plan, and you don't live here alone.
This planet is the home of many.

Sometimes a voice tells you
don't do it because you're going too far
You make yourself angry, they've had enough of you.
Always ask the children what they want?

By fighting your fate, you will find out.
You will not be able to reconcile water with fire, no.
Go for your hearing, be good.
Always play clean!

Sometimes a voice tells me
don't do it or you will regret it.
And I do what I want when I understand it's wrong.
To fix the mistakes it is too late.

Tekst piosenki:


To jest pokuty czas, aż amok w nas
wypali z wolna się, do cna.
I ciekawi mnie, kto wyzna głośno winy swoje?
Dystansu metr onieśmiela,
nie klei się rozmowa, ze słowa znika treść.
Choć rośnie strach, przybywa tych przeklętych miejsc.

Czasem jakiś głos mówi ci,
nie rób tego, bo pożałujesz.
A ty robisz co chcesz, gdy rozumiesz, że źle.
By naprawić błędy, za późno jest.

Ten świat, niezwykły tak, miliony lat orbitą swoją mknie.
A to, co początek ma, mieć musi kiedyś także finał.
W bezsenną noc podziwiamy, jak niepojęta siła steruje ruchem gwiazd.
Czy tam jest ktoś, kto jeszcze raz nam szansę da?

Czasem jakiś głos mówi ci,
nie rób tego, bo pożałujesz.
Gdy rozwijasz swój plan, a nie mieszkasz tu sam.
Ta planeta domem wielu jest.

Czasem jakiś głos mówi ci,
nie rób tego, bo przeholujesz
Zrobisz sobie na złość, mają ciebie już dość.
Pytaj zawsze dzieci, czego chcą?

Bijąc się z losem, przekonasz się.
Pogodzić wodę z ogniem, nie zdołasz, nie.
Ty idąc po swoje słuch dobry miej.
Graj zawsze czysto!

Czasem jakiś głos mówi mi,
nie rób tego, bo pożałujesz.
A ja robię co chcę, gdy pojmuję, że źle.
By naprawić błędy, za późno jest.