Percy Sledge - Pledging My Love

Tłumaczenie:


Na zawsze moje kochanie nasza miłość będzie prawdziwa
Zawsze i na zawsze będę kochać tylko ciebie

Tylko obiecaj mi kochanie
Twoją miłość w zamian
By ten ogień w mojej duszy droga
Zawsze sie palił

Moje serce jest na twój rozkaz kochanie,
By pozostać, kochaj i wytrzymać
Uczynić cię szczęśliwą moje pragnienie
Trzymać cię jest moim celem

Na zawsze będę kochać cię
do końca moich dni
nigdy nie rozstanę się z tobą
lub twoimi ukochanymi drogami

Tylko obiecaj mi kochanie
Twoją miłość w zamian
By ten ogień w mojej duszy droga
Zawsze sie palił

Moje serce jest na twój rozkaz kochanie,
By pozostać, kochaj i wytrzymać
Uczynić cię szczęśliwą moje pragnienie
Trzymać cię jest moim celem

Na zawsze będę kochać cię
do końca moich dni
nigdy nie rozstanę się z tobą
lub twoimi ukochanymi drogami

Tylko obiecaj mi kochanie
Twoją miłość w zamian
By ten ogień w mojej duszy droga
Zawsze sie palił



Tłumaczenie dodał(a): izusia30

Tekst piosenki:


Forever my darling our love will be true
Always and forever I'll love only you

Just promise me darling
Your love in return
May this fire in my soul dear
Forever burn

My heart's at your command dear
To keep, love and to hold
Making you happy's my desire
Keeping you is my goal

Forever I'll love you
for the rest of my days
I'll never part from you
or your loving ways

Just promise me darling
Your love in return
May this fire in my soul dear
Forever burn

My heart's at your command dear
To keep, love and to hold
Making you happy's my desire
Loving you is my goal

Forever I'll love you
for the rest of my days
I'll never part from you
or your loving ways

Just promise me darling
Your love in return
May this fire in my soul dear
Forever burn