tekstowo.pl

Paweł Domagała - Do Krzysiunia wróć

Tłumaczenie:


Yo, yo. I have two daughters, one mine, the other not.
But I love them both the same.
When they were small, they got chocolate from me,
Now they're bigger, I give them my heart.
I love them both, I can't live without them,
I love you, Iggy, come on, hug Chris!

I sort electro-waste for you and children,
Whether the rain or the sun is shining, I sort electro-waste.
For you and children, I sort electro-waste.
I love you, Iggy, come back to Chris!

Come back to Chris!
Throw Kashuba in the corner.
Forget the french one.
Come back to Chris!

Come back to Chris!
Money will soon be galore.
Come back to Chris!
Dance with him all night.
Come back to Chris!

Tekst piosenki:


Joł, joł. Mam dwie córki, jedna moja, druga nie,
Ale kocham je po równo obie,
Gdy były małe, dostawały ode mnie czekoladę,
Teraz są większe, daje im moje serce,
Kocham je obie, bez nich żyć nie mogę,
Kocham cię, Igunia, chodź, przytul Krzysiunia!

Dla ciebie i dzieci segreguję elektrośmieci,
Czy deszcz, czy słońce świeci, segreguję elektrośmieci,
Dla ciebie i dzieci, segreguję elektrośmieci,
Kocham cię, Igunia, wróć do Krzysiunia!

Do Krzysiunia wróć,
Kaszubę odrzuć w kąt,
Zapomnij o francuzie,
Do Krzysiunia wróć!

Do Krzysiunia wróć,
Pieniędzy wkrótce będzie miał w bród,
Do Krzysiunia wróć,
Przetańcz z nim całą noc,
Do Krzysiunia wróć!