Papa D - Będziemy tańczyć

Tłumaczenie:


As the heart and blood, blue and white
How to rate and track, like a mirror and in the second face
As a treasure map and a prayer and a miracle, Queen and King
As Bonnie and Clyde, like a cloud and rain
As word and thought, dancing every night ... Me and You
As the sea and shore, and the heat of a match,
since I know you tan-and-my!

Once again sail

We'll dance all night
to live, to feel that our current
We'll dance all night
breathless, take the world into the hands of

We want to dance all night
to live, to feel our power
We want to dance all night
breathless, take the world into the hands of


How to travel and the purpose, principles, and the game
As fire and smoke, dancing every night ... Me and You
As light and shadow, like a sail and wind
Since I know you .. tan-and-my!

Once again sail

We'll dance all night
to live, to feel that our current
We'll dance all night
breathless, take the world into the hands of

We want to dance all night
to live, to feel our power
We want to dance all night
breathless, take the world into the hands of

Tekst piosenki:


Jak serce i krew, błękit i biel
Jak stopa i ślad, jak lustro a w nim druga twarz
Jak mapa i skarb, modlitwa i cud, królowa i król
Jak Bonnie i Clyde, jak chmura i deszcz
Jak słowo i myśl, tańczymy co noc ... Ja i Ty
Jak morze i brzeg, zapałka i żar,
od kiedy Cię znam tań-czy-my !

Jeszcze raz odpływamy...

Ref.
Będziemy tańczyć całą noc
by żyć, by czuć nasz prąd
Będziemy tańczyć całą noc
bez tchu, brać świat do rąk

My chcemy tańczyć całą noc
by żyć, by czuć naszą moc
My chcemy tańczyć całą noc
bez tchu, brać świat do rąk


Jak podróż i cel, zasady i gra
Jak ogień i dym, tańczymy co noc ... Ja i Ty
Jak światło i cień, jak żagiel i wiatr
Od kiedy Cię znam .. tań-czy-my !

Jeszcze raz odpływamy...

Ref.
Będziemy tańczyć całą noc
by żyć, by czuć nasz prąd
Będziemy tańczyć całą noc
bez tchu, brać świat do rąk

My chcemy tańczyć całą noc
by żyć, by czuć naszą moc
My chcemy tańczyć całą noc
bez tchu, brać świat do rąk