P.O.D. - Freedom Fighters

Tłumaczenie:


POD – Wojownicy Pokoju
Dziś słyszałem, co ludzie mówią
Chcą żyć wolnymi chwilami I nie obchodzi ich kto za to płaci
Bawisz się, podczas gdy inni walczą w szarym niebie
Ale mówię, jeśli się nie podoba ten sposób, to dlaczego zostałeś? Odejdź

Wojownicy Pokoju
zapalić jah
Wojownicy Pokoju
Oczyścić Jah

Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
Wojownicy Pokoju
Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
zapalić jah
Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
Wojownicy Pokoju
Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
Oczyścić Jah

Dziś słyszałem, co ludzie mówią
Oni powiedzieli: “Człowiek przyszedł I zabrał nasz wybór
Przedstawiasz Egoizm I Nienawiść, Gdy niektórzy przygotowują się na śmierć Dzisiaj
Powiedziałem, że odejdziesz, doceń życie I uwolnij

Wojownicy Pokoju
zapalić jah
Wojownicy Pokoju
Oczyścić Jah

Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
Wojownicy Pokoju
Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
zapalić jah
Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
Wojownicy Pokoju
Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
Oczyścić Jah

Mamy prawo żyć w pokoju
I musisz walczyć o to co masz
Jeśli to co masz trzyma prawdę w środku
Wstań, Broń, Upadnij I Umrzyj


Mamy prawo żyć w pokoju
I muszisz walczyć o to co masz
Jeśli to co masz trzyma prawdę w środku
Wstań, Broń albo Upadnij I Umrzyj

Wojownicy Pokoju
zapalić jah
Wojownicy Pokoju
Oczyścić Jah

Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
Wojownicy Pokoju
Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
zapalić jah
Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
Wojownicy Pokoju
Żyj wolny, Bądź wolny, Umrzyj Wolny
Oczyścić Jah

Żyj wolny, Bądź wolny
Jah powiedział żyj wolny
Jah powiedział umrzyj wolny
Żyj wolny, Jah powiedział umrzyj wolny
Żyj wolny, Jah powiedział bądź wolny
Ja i ja, Żyje wolny
Ja i ja, Umieram wolny

Wstań i broń albo Upadnij i Umrzyj

Tekst piosenki:


Today I heard what dem people say
Dem want to live free greedy, with everyone to pay.
You play under the sun while others fight in the skies of gray
But I say if you don't like it this way, then why stay? Go away

Freedom Fighters
Ignite Jah
Freedom Fighters
Shine Jah

Live free, Be free, Die free
Freedom Fighters
Live free, Be free, Die free
Ignite Jah
Live free, Be free, Die free
Freedom Fighters
Live free, Be free, Die free
Shine Jah

Today I heard what them people say
Them say "The Man came in and he took our choice away"
You portray selfishness and hate, while some prepare to die today
I say you'll fade away, appreciate life and liberate

Freedom Fighters
Ignite Jah
Freedom Fighters
Shine Jah

Live free, Be free, Die free
Freedom Fighters
Live free, Be free, Die free
Ignite Jah
Live free, Be free, Die free
Freedom Fighters
Live free, Be free, Die free
Shine Jah

We have the right to live in peace
and you must fight for what you keep
If what you keep holds truth inside
Stand up, defend, lay down and die

Freedom Fighters
Ignite Jah
Freedom Fighters
Shine Jah

Live free, Be free, Die free
Freedom Fighters
Live free, Be free, Die free
Ignite Jah
Live free, Be free, Die free
Freedom Fighters
Live free, Be free, Die free
Shine Jah

Live free, Be free
Jah say live free
Jah say die free
Live free, Jah say die free
Live free, Jah say be free
I and I, Live free
I and I, Die free

Stand up, defend or lay down and die