Ozzy Osbourne - Civilize The Universe

Tłumaczenie:


Eksplodują bomby, płyną łzy, gnające rakiety z coraz większym trudem łapią powietrze.
Możesz nazwać to sprawiedliwością albo zemstą, mimo wszystko powody nigdy nie są wyraźne. Wolność jest tylko ludzkim wynalazkiem a żołnierz jest tylo niewolnikiem
Wymierzającym karę samemu sobie tak uzależniony, złe nałogi są trudne do przerwania.

Żyję,
Obserwując jak lepsze zamienia się w gorsze.
Jeszcze jeden raz
Spróbuj cywilizować wszechświat.

Bez sprawiedliwego bez wierzącego nigdy nie zaakceptowalibyśmy nieprzyzwoitego.
Kłamliwa spowiedź, opętanie księdza daje demonowi światło by był widoczny.
Pal czarownice i wieszaj dezerterów, jest tylko jeden wybór aby był stworzony.
Jesteśmy poufną myślą, dręczonym stadem, prawda jest tak przykra do przyjęcia.

Żyję,
Obserwując jak lepsze zamienia się w gorsze.
Jeszcze jeden raz
Spróbuj cywilizować wszechświat.

Sprawiedliwy i wierzący
Dają głuchego człowieka ślepcowi.
Świat pełny zamieszania
Pochodzącego od choroby umysłowej.

Żyję,
Obserwując jak lepsze zamienia się w gorsze.
Jeszcze jeden raz
Spróbuj cywilizować wszechświat.
Żyję,
Obserwując jak lepsze zamienia się w gorsze.
Jeszcze jeden raz
Spróbuj cywilizować wszechświat.
Spróbuj cywilizować wszechświat.
Świat pełny zamieszania

Tekst piosenki:


Bombs exploding, and tears are flowing, chasing rockets and gasping for air
You can call it justice or retribution, yet the reasons are never clear
Freedom is just man's invention and a soldier is just a slave
Self inflicted, so addicted, bad habits are hard to break

I'm alive
Watching better turn to worse
One more time
Try to civilize the universe

Without the righteous, without the faithful, we would never accept the obscene
A false confession, a priest's obsession gives the demon a light to be seen
Burn the witch and hang deserters, there's only one choice to be made
We're thought restricted, and herd afflicted, the truth is so hard to take

I'm alive
Watching better turn to worse
One more time
Try to civilize the universe

The righteous and the faithful
Give the deaf man to the blind
The world full of confusion
From a disease of the mind

I'm alive
Watching better turn to worse
One more time
Try to civilize the universe
I'm alive
Watching better turn to worse
One more time
Try to civilize the universe
Try to civilize the universe