tekstowo.pl

Ozzy Osbourne - Black Sabbath

Tłumaczenie:


Czym jest to coś stojące przede mną?
Jakaś czarna postać wskazująca na mnie.
Odwracam się natychmiast i zaczynam uciekać,
Zdałem sobie sprawę, że zostałem wybrany.
O nieee!

Wielki czarny kształt z ognistymi ślepiami
Mówi ludziom to, co chcieliby usłyszeć.
Szatan siedzi obok, śmieje się,
Obserwuje płomienie pnące się coraz wyżej
O nie nie, Boże pomóż mi!

Czy tak wygląda koniec, przyjacielu?
Szatan jest tuż za rogiem
Ludzie uciekają ze strachu
Lepiej stąd odejść i być czujnym
Nie, nie proszę... nie!

Tekst piosenki:


What is this that stands before me?
Figure in black which points at me
Turn around quick, and start to run
Find out I'm the chosen one
Oh nooo!

Big black shape with eyes of fire
Telling people their desire
Satan's sitting there, he's smiling
Watches those flames get higher and higher
Oh no, no, please God help me!

Is it the end, my friend?
Satan's coming 'round the bend
people running 'cause they're scared
The people better go and beware!
No, no, please, no!