Otis Redding - White Christmas

Tłumaczenie:


Ja, marzę, marzę o białych, białych świętach,
O takich, które znałem
Kochanie, to gdzie czubki drzewek, czubki drzewek lśnią
Trochę bardziej rozgarnięte dzieci powinny
One powinny spróbować wsłuchać się,
Żeby usłyszeć dzwonki sań
przez śnieg

Chcę ci powiedzieć więcej, czas o którym mówię
Marzę o białych świętach
Na każde święta, przypomnij sobie, że piszę do ciebie teraz

Chcę, byś wiedziała
Niech wszystkie twoje dni, niech wszystkie twoje dni
Będą tak bardzo wesołe, wesołe i jasne
Kochanie, życzyłem tego wszystkim

Jeszcze jedno
I niech wszystkie, wszystkie twoje święta
I będą wszystkie, wszystkie twoje święta

Kochana, niech twoje dni, niech twoje dni
będą tak wesołe, wesołe, wesołe i jasne
Pan jest miłosierny, życzyłem wszystkim, moja słodka
I niech wszystkie twoje święta
Będą rozległe
Marzę o białych, marze o białych świętach
Marzę, marzę o białych, białych świętach
Kochana, kochana, marzę, marzę o białych świętach

Tekst piosenki:


I, I'm dreaming, dreaming of a white, white Christmas, y'all
Just like the one that I used to know, oh
Honey, it's where the treetop, treetop listen
Little bitty, litle bitty, little bitty children should
They try to listen
To hear, before the sleebells that are ringing
through the snow

I wanna tell you one more time what I'm thinking about
I'm dreaming of a white Christmas, yeah
With every Christmas, call that I write you, oh now

I want you to know
May all your days, May all your days
Be so very merry, merry and bright
Darling I wished all of them

One more thing
And may all, all of your Christmasses
And be all, and be all of your Christmasses

Baby may your days, may your days
Be so merry, merry, merry and bright
Lord have mercy, I wished all of them honey
And may all your Christmasses
Be so wide
Dreaming of a white, dreaming of a white Christmas
Dreaming, dreaming of a white, white Christmas
Baby, baby, oh I'm dreaming, dreaming of a white Christmas...