Orla Gartland - More Like You

Tłumaczenie:


Kocham sposób, w jaki śpiewasz
Och, próbowałam kopiować każde słowo, które powiedziałeś
Kocham sposób, w jaki myślisz
Masz ten sposób wiedzy, że wszystko będzie w porządku

Skąd masz tę pewność siebie?
Bo nosisz ją jak kurtkę
Całe to uczucie bycia drugim najlepszym
Trzyma mnie za gardło, wiem
Że miałam obsesję w najgorszy sposób

Och, słyszałam to od kobiety w internecie
Powiedziała mi, by jeść dobrze i spróbować kochać siebie
To wtedy może nie chciałabym być kimś innym
(powiedz mi jak, powiedz mi jak)
Być bardziej jak ty

Spójrz, nie chcę walczyć
Nie, po prostu chcę zamienić się z tobą ciałami na jeden dzień
Wyobraź sobie, że potrafiłabym prowadzić samochód
W dół, tam i z powrotem po Los Angeles

Za każdym razem, gdy ona wspomina twoje imię
Och, wypowiada je jak modlitwę
Łapana na sylabach, chciałabym, żeby mnie to nie obchodziło, ale nie
Och, może to ja jestem tą, którą musiała przerosnąć

Och, słyszałam to od kobiety w internecie
Powiedziała mi, by jeść dobrze i spróbować kochać siebie
To wtedy może nie chciałabym być kimś innym

Och, wiem, że flirtowałam z wrogiem
Ale proszę, nie bądź taki idealny przede mną
Myślę o wszystkich rzeczach, którymi nigdy nie będę
(powiedz mi jak, powiedz mi jak)
Być bardziej jak ty

(być bardziej jak ty, być bardziej jak
Być bardziej jak ty)
Być bardziej jak
(być bardziej jak ty, być bardziej jak
Być bardziej jak ty)

I spójrz
To prawda, to prawda, to prawda, to prawda
Któregoś dnia przyłapałam siebie po prostu patrząc na twoje zdjęcia
Twoje, twoje, twoje, twoje, nie

Och, słyszałam to od kobiety w internecie
Powiedziała mi, by żyć życiem bez żalu
Więc może nie wezmę cię jako takie zagrożenie
Powiedz mi jak, powiedz mi jak

Och, wiem, że flirtowałam z wrogiem
Ale proszę, nie bądź taki idealny przede mną
Myślę o wszystkich rzeczach, którymi nigdy nie będę
(powiedz mi jak, powiedz mi jak)
Być bardziej jak ty

(być bardziej jak ty, być bardziej jak
Być bardziej jak ty)
Być bardziej jak
(być bardziej jak ty, być bardziej jak
Być bardziej jak ty)

Tekst piosenki:


I love the way you sing
Oh, I've been trying copy every word you say
I love the way you think
You have this way of knowing it'll be okay

Where'd you get that confidence from?
‘Cause you wear it like a coat
All this feeling second best
It's got me by the throat, I know
That I've been obsessing in the worst way

Oh, I heard it from a woman on the internet
She told me to eat well and try to love myself
Then maybe I won't wish that I was someone else
(Tell me how, tell me how)
To be more like you

Look, I don't wanna fight
No, I just wanna swap our bodies for a day
Imagine I could drive
With the top down, back and forth across LA

Every time she mentions your name
Oh, she says it like a prayer
Getting caught up on the syllables, I wish I didn't care, but no
Oh, maybe I'm the one she had to outgrow

Oh, I heard it from a woman on the internet
She told me to eat well and try to love myself
Then maybe I won't wish that I was someone else

Oh, I know that I've been flirting with the enemy
But please don't be so perfect right in front of me
I think of all the things that I will never be
(Tell me how, tell me how)
To be more like you

(To be more like you, to be more like
To be more like you)
To be more like
(To be more like you, to be more like
To be more like you)

And look
It's true, it's true, it's true, it's true
I got these insecurities, they're all mine, there's nothing you can
Do, do, do, do, no

And look
It's true, it's true, it's true, it's true
The other day I caught myself just looking at pictures of you
You, you, you, you, no

Oh, I heard it from a woman on the internet
She told me to live a life of no regret
So maybe I won't take you on as such a threat
Tell me how, tell me how

Oh, I know that I've been flirting with the enemy
But please don't be so perfect right in front of me
I think of all the things that I will never be
(Tell me how, tell me how)
To be more like you

(To be more like you, to be more like
To be more like you)
To be more like
(To be more like you, to be more like
To be more like you)