Orden Ogan - Absolution for Our Final Days

Tłumaczenie:


Błagasz o przebaczenie, jak gdyby słowa które wypowiadamy
Mogły uleczyć tę chorobę
To i tak nie ma znaczenia
Bądź świadkiem naszej klęski, nie ma innej drogi
W tym życiu nie znajdziemy
Odpuszczenia za nasze ostatnie dni

Strzeż się! Gwiazdy, upadają i uderzają w morze
Krwawe fale zbliżają się do nas, wyznawcy bestii
A ty

Błagasz o przebaczenie, jak gdyby słowa które wypowiadamy
Mogły uleczyć tę chorobę
To i tak nie ma znaczenia
Bądź świadkiem naszej klęski, nie ma innej drogi
W tym życiu nie znajdziemy
Odpuszczenia za nasze ostatnie dni

Właściwym jest żałować i truchleć po całym życiu w zdradzie
Wciąż zrzekasz się wszelkiej odpowiedzialności
Dostaniemy to na co zasługujemy
A ty

Błagasz o przebaczenie, jak gdyby słowa które wypowiadamy
Mogły uleczyć tę chorobę
To i tak nie ma znaczenia
Bądź świadkiem naszej klęski, nie ma innej drogi
W tym życiu nie znajdziemy
Odpuszczenia za nasze ostatnie dni

Tekst piosenki:


You ask forgiveness, as if the words we say
Could cure this sickness
And it doesn't matter anyway
Witness our failure there is no other way
This life we'll find no
Absolution for our final days

Behold! The stars they fall and crash into the sea
Blood waves approaching us, followers of the beast
And you

You ask forgiveness, as if the words we say
Could cure this sickness
And it doesn't matter anyway
Witness our failure there is no other way
This life we'll find no
Absolution for our final days
Absolution for our final days

It's right to grieve and quail after a lifetime of betrayal
Still you abdicate your every responsibility
We will get what we deserve
And you

You ask forgiveness, as if the words we say
Could cure this sickness
And it doesn't matter anyway
Witness our failure there is no other way
This life we'll find no
Absolution for our final days