OMD - Final Song

Tłumaczenie:


Wynosić zmarłych gdy epidemia się skończyła
Bić w dzwony dla tego który milczy
Kopiąc ciemność która nie uczyniła niczego złego
Wypluwając słowa końcowej piosenki

Łamać wszystkie kości umierającego człowieka
Pić krew z zatrutego dzbana
Śpiewając w ciemności gdy tłum już poszedł
Puste słowa końcowej piosenki

Spalić szpilki i lalkę voodoo
Zakraplając kłamstwa i jad
Przeklinając lata przez które zbyt długo
Śpiewasz słowa końcowej piosenki

W nocy gdy zapada cisza
Stary dom jak gdyby wydaje westchniena
Samotny dom
Samotny ja

Tekst piosenki:


4
3
2
1

Bring out the dead when the plague has gone
Toll the bell for the silent one
Kicking the dark that has done no wrong
Spitting the words to the final song

Break all the bones of the dying man
Drink the blood from the poison can
Singing in the dark when the crowd has gone
The empty words of the final song

Burn the pins and the voodoo doll
Dripping lies and vitriol
Cursing the years that you stayed too long
Singing the words of the final song

At night when everything is quiet
The old house seems to breathe a sigh
Lonely house
Lonely me


===
Tekst umieszczony na tej stronie jest własnością wytwórni, wykonawców, osób mających do nich prawa.