tekstowo.pl

Ofermod - Undead Moon

Tłumaczenie:


Lilith
Kto wyjrzał poza twe oblicze?
Lilith
Jaskinie splądrowane by nakarmić twe podobne do księżyca pragnienie
Lilith
Inicjatorko świata podzielonego na dwoje

Lilith
Kto odważy się by wejść w twe płonące łono?
Lilith
Bezdzietna matko pełnego żądz szaleństwa
Lilith
Mówiąca w językach czarnych płomieni

Lilith
Twój kielich jest kowadłem światła Lucyfera
Lilith
Eliksir nieumarłego księżyca jest spożywany
Lilith
Wędrując do tyłu, cień - wchodzący do twojego królestwa

Tekst piosenki:


Lilith
Who has seen beyond thy countenance?
Lilith
Caves are bled dry to feed thy moon-like thirst
Lilith
Initiatrix of a world parted in two

Lilith
Who dares to enter thy burning womb?
Lilith
Childless mother of lustful insanity
Lilith
Speaking in black flame tongues

Lilith
Your chalice is the anvil of Lucifer's light
Lilith
Elixir of the undead moon is consumed
Lilith
Wandering backwards, shadow-walking into your dominion