Ochman - Światłocienie

Tłumaczenie:


Where should I start?
I can't sleep at night anymore
People explain themselves
I can't even grip my losses

I'm stepping back, darkness enlaces the sky
I don't know, I don't want to step back, step back

I like it when darkness rules over us
Good thoughts flew away a long time ago
Without the light, there is no us, us

I like it when darkness rules over us
Good thoughts flew away a long time ago
Without the light, there is no us, us

(I like it when darkness rules over us
Good thoughts flew away a long time ago
Without the light, there is no us)

Pain stirred up with a passion
Why isn't life attractive?
It would like me for its own
I can't even grip my losses

I'm stepping back, darkness enlaces the sky
I don't know, I don't want to step back, step back

I like it when darkness rules over us
Good thoughts flew away a long time ago
Without the light, there is no us, us

(I like it when darkness rules over us
Good thoughts flew away a long time ago
Without the light, there is no us)

Tekst piosenki:


Od czego mam zacząć?
W nocy już nie mogę spać
Ludzie się tłumaczą
Już nawet nie ogarniam strat

Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok
Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd

Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność
Dobre myśli wywiało dawno na zewnątrz
Bez światła nie będzie nas, nas

Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność
Dobre myśli wywiało dawno na zewnątrz
Bez światła nie będzie nas, nas

(Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność
Dobre myśli wywiało dawno na zewnątrz
Bez światła nie będzie nas)

Ból wymieszany z pasją
Dlaczego nie pociąga świat?
Chciałby mnie na własność
Już nawet nie ogarniam strat

Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok
Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd

Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność
Dobre myśli wywiało dawno na zewnątrz
Bez światła nie będzie nas, nas

Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność
Dobre myśli wywiało dawno na zewnątrz
Bez światła nie będzie nas, nas

(Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność
Dobre myśli wywiało dawno na zewnątrz
Bez światła nie będzie nas)