Oberschlesien - Strach

Tekst piosenki:


Pałka zapałka dwa kije
Fto sie niy schowo, tyn kryje
Pałka zapałka dwa kije
Fto sie niy schowo - NIY ŻYJE!

Na placu zimno, wiater
Ćma po leku robi sie
Biera jakla i wyłaża
Noc jest krótko - kożdy wiy
Gowa wbito mom w ramiona
Stawiom kragiel, słysza szept
Właża w ainfart, nic niy widza
Coś sam na mie czai sie

Czy teroz się przekonom
Ino teroz szansa mom
Czy póda rajn do przodku
A może, byda sie boł

Czy teroz się przekonom
Ino teroz szansa mom
Czy póda rajn do przodku
A może, byda sie boł

Byda sie boł... JAAAA HA HA HA HA ?
Byda sie boł... JAAAA HA HA HA HA ?
Byda sie boł... JAAAA HA HA HA HA ?
Jo od zawsze sie boł
Jo niy chca, jo już nie chca sie boć
Jo niy chca, jo niy chca sie boć niy...
Niy chca sie już boć
Niy byda sue boł niy
Niy chca sie już boć niy...
Nie boja się dyć, niy... HA HA!

Pałka zapałka dwa kije
Fto sie niy schowo, tyn kryje
Pałka zapałka dwa kije
Fto sie niy schowo...

Jo sie teroz nic niy boja
W piyrwszyj fai ida zaś
Tero mie już nic niy cofnie
I niy... Niy byda sie boł!

Jo sie teroz nic niy boja
W piyrwszyj fai ida zaś
Tero mie już nic niy cofnie
I niy... Niy byda sie boł!

Niy byda sie boł...
Niy byda sie boł...
Niy byda sie boł...

Niy byda sie boł, NIY, HA HA HA!
Niy byda sie boł, NIY, HA HA HA!
Niy byda sie boł

Pałka zapałka dwa kije
Fto sie niy schowo
NIY ŻYJE...