Oberschlesien - Krzyż

Tekst piosenki:


(Mōj krzyż)
(Mōj krzyż)
(Mōj krzyż)
(Mōj krzyż)
(Mōj krzyż)

(Mōj krzyż)

(Mōj krzyż)

(Mōj krzyż)

Noc, tamta noc
Rŏz kejś była takŏ noc
Szlag, jedyn szlag
Biŏły tunel - Boga znak
Stōj, ôstŏń tu
Ty umierŏsz, tracisz sie
Co? Gŏdej mi!
Jeszcze rŏz, niy słyszã nic!

(Mōj krzyż)

(Mōj krzyż)

Ty, czymu ty?
W sercu moim niemy krzyk
Bōl, durch ten bōl
Jak rozgrzeszyć siebie mŏm?

Dźwigŏm durch tyn ciynżki krzyż
Jak mŏm pedzieć: wybŏcz mi?
Dyć ciebie już niy ma,
Przykryła cie ziemia
Przykryła cie...
(Mōj krzyż)
Dźwigŏm durch tyn ciynżki krzyż
Jak mŏm pedzieć: wybŏcz mi?
Dyć ciebie już nie ma,
Przykryła cie ziemia
Przykryła cie...
(Mōj krzyż)

Dziś jego duszã
W rynce Twe powierzŏm
Mōj Przyjacielu i nŏjlepszy Ôjcze

Do domu wrŏcŏ
Jak strudzony pielgrzym
A Ty z miłościōm
Przyjmij go z powrotem

Do domu wrŏcŏ
Jak strudzony pielgrzym
A Ty z miłościōm
Przyjmij go z powrotem

Dźwigŏm durch tyn ciynżki krzyż
(Mōj krzyż)
Niy mŏm sił, by nieść tyn krzyż

Patrz klynkŏm tu
Moja wina, yie wiem sŏm
Dyć ciebie już niy ma,
Przykryła cie ziemia
Przykryła cie...
(Mój krzyż)
Dźwigŏm durch tyn ciynżki krzyż
Jak mŏm pedzieć: wybŏcz mi?
Dyć ciebie już nie ma,
Przykryła cie ziemia
Przykryła cie...
(Mój krzyż)
Dźwigŏm durch tyn ciynżki krzyż
Jak mŏm pedzieć: wybŏcz mi?
Dyć ciebie już nie ma,
Przykryła cie ziemia
Przykryła cie...

Dźwigŏm durch tyn ciynżki krzyż
Nie mŏm sił, by nieść tyn krzyż
Dźwigŏm durch tyn ciynżki krzyż
Nie mŏm sił, by nieść tyn krzyż
(Mōj krzyż)
Dźwigŏm durch tyn ciynżki krzyż
(Mōj krzyż)
Dyć ciebie nie ma,
(Mōj krzyż)
Nie mŏm sił, by nieść tyn krzyż
(Mōj krzyż)
Przykryła ziemia
(Mōj krzyż)
Dźwigŏm durch tyn ciynżki krzyż
(Mōj krzyż)
Dyć ciebie nie ma,
(Mōj krzyż)
Nie mŏm sił, by nieść tyn krzyż
(Mōj krzyż)
Przykryła ziemia
(Mōj krzyż)
Mōj krzyż
Mōj krzyż
Wybŏcz mi

(Do domu wrŏcŏ
Jak strudzony pielgrzym
A Ty z miłościōm...
Przyjmij go z powrotem)