tekstowo.pl

O.Children - Don't Dig

Tłumaczenie:


Gdy już odejdę
i wydam ostatnie tchnienie,
nie róbcie zamieszania, bo wytropię was wszystkich.
Nie wykopujcie lub zakopujcie,
nie róbcie scen,
bo przyjdę do was we śnie,
będę w waszych głowach.
Zapomnicie, że nie żyję.
Nie wykopujcie lub zakopujcie.
Zostawcie moje organy w spokoju,
były tam, kiedy byłem cały.
Nie jestem wystarczająco zdrowy,
by poświęcić mnie dla nauki.
Nie wykopujcie lub zakopujcie.
Spalcie mnie i wysypcie do morza.
Wystrzelcie mnie z armaty, jeśli można.
Napiszcie notatkę i włóżcie ją do dziury,
zamieńcie to w punkt orientacyjny bieguna.
Jeśli tego nie zrobicie, przyjdę po wasze dusze.
Na razie i żegnajcie,
zobaczymy się w piekle.
Jeśli zadrzecie z moją śmiercią,
to będzie wasz ostatni oddech.
Nie wykopujcie lub zakopujcie...

Tekst piosenki:


Whenever I go,
and my last breathe is done,
don't make a fuss or I'm hunting you all.
Don't dig up or bury.
Don't make a scene,
or I'll come in your dream.
I'll be up in your head.
You'll forget I was dead.
Don't dig up or bury.
Leave my organs alone
They were there when I was whole.
I'm not healthy enough,
to be used for science stuff.
Don't dig up or bury.
Burn me up and throw me in the sea.
Shoot me out a cannon if you please.
Write a note an put it in a hole.
Turn it to a landmark with a pole.
If you don't I'm coming for your soul.
So long and farewell.
I'll see you in hell.
If you mess with my death,
it will be your last breathe.
Don't dig up or bury.