Nosound - Short Story

Tłumaczenie:


Przychodzisz, a ja czekam.
Mówisz, a ja zostaję.

Ta miłość, upada
Początek, nieudany
Nasze życia, przesypiamy

Rozbudzony, tonę
Odchodzisz, uśmiechnięta
Zaczekam tutaj, ukrywając się

Tekst piosenki:


You arrive, I wait
You say, I stay here

This love, falling
The start, failing
Our lives, sleeping

Awake, drowning
You leave, smiling
I’ll wait here, hiding