Non Omnis - Girl from my dream

Tłumaczenie:


1. Cóż, patrzę się tylko przed siebie,
Stoję tuż przed nią,
Popatrz w jej oczy,
Wydaje się, jakby przyszła z piekła.

Ref x2
Więc właśnie się obudziłem
I jedynym słowem,
które pamiętam jest Twoje
piękne imię.
Uciekam z mojego domu,
szukając Ciebie
Ale nie mogę nic zrobić.

2. Jedyne, co chcę to zapomnieć
pijąc codziennie whiskey.
Wszystko co mam to moja nadzieja.
Znowu tracę moich przyjaciół.
Moja depresja potrzebuje pomocy
Popadam w ruinę.
Proszę daj mi znak.
Pozwól mi zaufać mojej Miłości
Pewnego dnia.

Ref
Więc właśnie się obudziłem
I jedynym słowem,
które pamiętam jest Twoje
piękne imię.
Uciekam z mojego domu,
szukając Ciebie
Ale nie mogę nic zrobić.
Idąc ulicą,
Śpiewając smutne melodie,
Ujrzałęm twoją
piękną twarz
Tak, mam tą szansę.
Tak, mam ten pocałunek
z twoich słodkich,
pięknych ust.

Tekst piosenki:


1. Well, I’m only looking straight,
Standing right in from of her,
Look into her eyes
Seems like she has come from hell

Ref. x2
Well I just woke up
And the only word
I remember is your
Lovely name
I run from my home
Baby lookin’ for you
But there’s nothing
I can do

2. All I want is to forget
Drinking whiskey every day
All I have’s my hope
Now I’m losing friends again
My depression needs a hand
[I’m fallin`] into decay
Please give me a sign
Let me trust my Love
One day

Ref.
Well I just woke up
And the only word
I remember is your
Lovely name
I run from my home
Baby lookin’ for you
But there’s nothing
I can do
Walkin’ down the street
Singin’ sad melodies
I saw your
pretty face
Yeah, I’ve got that chance
Yeah, I’ve got that kiss
From your sweet,
Pretty lips