Nitty Gritty Dirt Band - From Small Things (Big Things One Day Come)

Tłumaczenie:


Mając 16 lat rzuciła szkołę,
by zbić fortunę w Ziemi Obiecanej
Dostała pracę za ladą
w całonocnym stoisku z hamburgerami.
Napisała z ufnością do domu, do mamy:
"Teraz, mamo, nic się nie martw,
Z małych rzeczy, mamo, pewnego dnia zrodzą się wielkie"

Było późno, w piątek
Wynurzył się z ciemności
Był wysoki i przystojny
Najpierw odebrała jego zamówienie, potem zabrała jego serce.
Kupili dom na zboczu wzgórza,
gdzie wkrótce biegały małe stópki...
Z małych rzeczy, mamo, pewnego dnia zrodzą się wielkie

Och, lecz miłość przemija,
to smutne lecz prawdziwe
Kiedy twoje serce krwawi,
nie chcesz słuchać wiadomości.
Spakowała swoje torby
i z zarządcą nieruchomości w hrabstwie Wyoming
uciekła do „El Dorado Grande” w Tampie
Napisała "Droga mamo, życie jest po prostu słonecznym rajem,
Z małych rzeczy, mamo, pewnego dnia zrodzą się wielkie"

~~~♫♫♫~~~

Zastrzeliła go na słonecznej drodze na Florydzie
Kiedy ją złapali, powiedziała jedynie,
że nie mogła znieść sposobu, w jaki prowadził samochód
A w domu samotny Johnny czeka na warunkowe zwolnienie swojej ukochanej
Siedzi na wzgórzu, gdzie płynie rzeki Wyoming
U jego stóp, teraz już prawie dorośli,
siedzi córka i przystojny syn
Z małych rzeczy, mamo, pewnego dnia rodzą się wielkie
Z małych rzeczy, mamo, pewnego dnia rodzą się wielkie
Z małych rzeczy, mamo, pewnego dnia rodzą się wielkie
~~~♫♫♫~~~
Z małych rzeczy, mamo, pewnego dnia rodzą się wielkie
Z małych rzeczy, mamo, pewnego dnia rodzą się wielkie
Z małych rzeczy, mamo, pewnego dnia rodzą się wielkie

Tekst piosenki:


At sixteen she quit high school
to make a fortune in the Promised Land
She got a job behind the counter
in an all-night hamburger stand
She wrote faithfully home to mama,
"Now mama don't you worry none"
From small things, mama, big things one day come

It was late one Friday,
as he pulled in out of the dark
He was tall and handsome,
first she took his order then she took his heart
They bought a house upon the hillside,
where little feet would soon run
From small things, mama, big things one day come

Oh but love is fleeting,
it's sad but true
When your heart is bleeding,
you don't wanna hear the news
She packed her bags
and with a Wyomie County real estate man
They drove down to Tampa in an "El Dorado Grande"
She wrote home "Dear mama, life is heaven in the sun
From small things, mama, big things one day come"

~~~♫♫♫~~~

She shot him dead on a sunny Florida road
And when they caught her all she said
was she couldn't stand the way he drove
Back home lonesome Johnny waits for his baby's parole
He sits high on the hillside where the Wyoming river flows
At his feet and almost grown now,
sits a daughter and a handsome son
From small things, mama, big things one day come
From small things, mama, big things one day come
From small things, mama, big things one day come
~~~♫♫♫~~~
From small things, mama, big things one day come
From small things, mama, big things one day come
From small things, mama, big things one day come