Nina Nesbitt - Ungrateful

Tłumaczenie:


Patrzyłam na zdjęcia online
Porównując się do dziewczyn, które znalazłam
Kochanie kogoś jest kochaniem kogoś innego
Jest coś tak dobrego w tym, jak się dzięki temu czuję

Czy to dlatego, że czuję się niegodna?
Mówię sobie, że na mnie nie zasługujesz
Chcę wszystkiego, co nie może być moje, ooh-ooh-ooh

Bo jestem niewdzięczna
Nigdy nie jestem pewna we własnej skórze
Jestem niewierna
Zmieniam zdanie jak wiatr

Tak wysoko kiedy to zrozumiałam
Dopóki nie zapomniałam
Jestem taka irracjonalna
Bo jestem niewdzięczna
Tak niewdzięczna

Tego ranka dostałam całą miłość, jakiej potrzebuję
Pływałam w rzece dopaminy
Załamałam się pod koniec nocy
Patrzyłam na ekran myśląc o zakończeniu swojego życia

Chcąc mieszkać w domu obok jeziora
Z paroma Maserati stojącymi na podjeździe
Ale nie sądzę, żeby cokolwiek mogło wypełnić tę pustkę, ooh-ooh-ooh

Bo jestem niewdzięczna
Nigdy nie jestem pewna we własnej skórze
Jestem niewierna
Zmieniam zdanie jak wiatr

Tak wysoko kiedy to zrozumiałam
Dopóki nie zapomniałam
Jestem taka irracjonalna
Bo jestem niewdzięczna
Tak niewdzięczna

Ooh yeah
Ooh yeah, oh-oh
Ooh yeah
Ooh yeah, oh-oh

Czy myślisz czasami o tym, jaką mamy obsesję
Żyjemy w świecie, który po prostu nie istnieje
Jakby wszystko, co mamy, było tylko tymczasowym rozwiązaniem
Mm-hmm

(Jestem niewdzięczna)
Bo jestem niewdzięczna
Nigdy nie jestem pewna we własnej skórze
Jestem niewierna (jestem niewierna)
Zmieniam zdanie jak wiatr

Tak wysoko kiedy to zrozumiałam
Dopóki nie zapomniałam
Jestem taka irracjonalna
Bo jestem niewdzięczna
Tak niewdzięczna

Ooh yeah
Ooh yeah, oh-oh
Ooh yeah
Yeah, yeah, yeah

Tekst piosenki:


I've been looking at the pictures online
Comparing myself to the girls I find
Loving someone is loving someone else
There's something so good about the way it feels

Is it 'cause I feel unworthy?
I tell myself you don't deserve me
I want everything that can't be mine, ooh-ooh-ooh

'Cause I'm ungrateful
Never sure in my own skin
I'm unfaithful
My mind changes like the wind

So high when I got it
Till I forgot it
I'm so irrational
'Cause I'm ungrateful
So ungrateful

This morning I got all the love I need
I was swimming in a river of dopamine
Came crushing back down by the end of the night
I was staring at a screen thinking of ending my life

Wishing I was living in a house by the lake
With a couple Maseratis sitting in the driveway
But I don't think anything can fill this space, ooh-ooh-ooh

'Cause I'm ungrateful
Never sure in my own skin
I'm unfaithful
My mind changes like the wind

So high when I got it
Till I forgot it
I'm so irrational
'Cause I'm ungrateful
So ungrateful

Ooh yeah
Ooh yeah, oh-oh
Ooh yeah
Ooh yeah, oh-oh

Do you ever think about the way we're obsessed
Living in a world that just don't exist
Like everything we got is just a temporary fix
Mm-hmm

(I'm ungrateful)
'Cause I'm ungrateful
Never sure in my own skin
I'm unfaithful (I'm unfaithful)
My mind changes like the wind

So high when I got it
Till I forgot it
I'm so irrational
'Cause I'm ungrateful
So ungrateful

Ooh yeah
Ooh yeah, oh-oh
Ooh yeah
Yeah, yeah, yeah